Vestland

Resultater UMM Bergen

 

UMM Bergen ble en annerledes opplevelse i år .

Selv om den fysiske konkurransen ble avlyst, valgte de fleste påmeldte å bli med på den digitale versjonen av  konkurransen.

Mange flotte prestasjoner og høyt nivå på innsendte  opptak resulterte i mange 1. priser. 

 

Vi ønsker alle som skal videre til nasjonalt mesterskap i 2021 - lykke til.
Vedlagt er resultatliste for UMM Bergen.

 

Resultater UMM Bergen

 

Det regionale mesterskapet avlyst - som fysisk arrangement

Det regionale mesterskapet i Bergen er blant mesterskapene som nå er avlyst - som fysisk arrangement - på grunn av den tiltakende koronapandemien. Men deltakerne får muligheten til å spille for en jury likevel, via digitale opptak.

 

Informasjon om dette sendes til alle påmeldte deltakere.

 

Les også: Nyhetssak om høstens regionale mesterskap - med oppdatert informasjon om avlysninger.

UMM Bergen 20/21 arrangeres 7 .og 8.november

 

UMM Bergen 20/21

Lørdag 7. og søndag 8.november er det klart for Ungdommens musikkmesterskap for Vestland.

Konkurransen arrangeres i Bergen. Årets disipliner er messingblås, treblås, slagverk, sang ,stryk, gitar og kammermusikk.

 Konkurransen arrangeres på følgende  arena: kulturhuset Gimle og  Langhaugen vgs på Landås.

 

LØRDAG 7. NOVEMBER:

Kulturhuset Gimle  (Kong Oscarsgt.18)  

Messing- og treblås kl. 09.30 - 18.00

 

Langhaugen vgs. (Hagerupsv.17 ) 

Sang og gitar kl. 09.30 - 13.00

 

Bergen kulturskole(Strømgt.19)

Slagverk  kl. 09.30 - 11.30

 

SØNDAG 8.NOVEMBER:

Kulturhuset Gimle ( Kong Oscarsgt. 18)

Stryk kl. 09.30 - 15.15

 

Langhaugen vgs (Hagerupsv. 17 )

Kammermusikk kl. 10.00 - 11.00

 

Les mer om konkurransen : umm.no

Påmelding til regionalt mesterskap: Umm Bergen

 

 

UMM Bergen resultater

UMM Bergen -resultater.

 

UMM Bergen vart eit flott gjennomført mesterskap med 55 solister og 7 kammergrupper.

 

Fylgjande kandidater kvalifiserte seg til nasjonalt mesterskap:

7 pianister

7 messingblåsere

5 kammermusikkgrupper

6 treblåsere

 

Se resultatlister med nanm på program.no

 

På vegne av UMM Bergen ynskjer  me alle utøvere lykke til i nasjonalt UMM 17 - 19 januar 2020

 

 

 

 

Umm Bergen 9 og 10 november 2019

 

Kjære Umm deltaker 

9 og 10 november er det klart for Umm Bergen 2019.

Årets disipliner er klaver, messingblås, treblås, slagverk, kammermusikk.

 

1. Rekstensamlingene -  klaver ( lørdag)

2. Bergen private gymnas -  messing og treblås kl 2/ 3  (lørdag)

3. Bergen kulturskole - slagverk  og treblås kl. 1  ( lørdag)

4. Gunnar Sævigs sal,Griegakademiet - kammermusikk ( søndag)

 

Bergen kulturskole er åpen for oppvarming:

Lørdag 9 november fra kl. 08.00 - 14.30

Søndag 10 november fra 09.00 - 11.00

 

Offentliggjøring av resultater 

Lørdag 9 nov    kl. 16.30 Bergen private gymnas -klaver, treblås,slagverk og messing

Søndag 10 nov kl. 13.30 Gunnar Sævigs sal,Griagakademiet  - kammermusikk

 

Spilleplaner finner du i appen program.no eller klikk på lenken som ligger vedlagt

Spillelister UMM 2019

 

OBS! Spilleplan blir ikke endret og det tas ikke hensyn til andre konkurranser

 Velkommen til UMM Bergen 9.og 10.november !

Påmelding

Påmelding til Ungdommens musikkmesterskap  regionalt mesterskap  høsten 2019

 

Merk: Vil du delta i eldste klasse (19-25 år), er det følgende påmeldingslenker som gjelder i år: Solo / Kammermusikk 

 

Her er lenker til aktuelle påmeldingsskjema for det regionale mesterskapet i Bergen:

 

Når du melder deg på forutsetter vi at du har satt deg inn i reglementet for UMM. Reglement finner du her.

Alle som melder seg på får tilsendt lenke til sin påmelding både på e-post og sms.

Innen påmeldingsfristen går ut 1. oktober, kan du når som helst gå inn og redigere din påmeldingsinformasjon.

Resultater UMM Bergen

UMM Bergen 2018

Nok eit  mangfaldig Umm er gjennomført i Bergen 

Over 120 utøvarar deltok i årets mesterskap og konkurransen var prega av høgt nivå og gode prestasjoner .

 

Resultater :

Det er kun pris som vert offentleggjort på resultatlistene 

Poengsum  og dommerkommentarer ligg i konvolutt som utøvarar fekk på prisutdelinga.

Deltakarar som ikkje var tilstades på prisutdelinga vil få tilsendt  dommerkommentarer og diplom .

 

1.prisvinnarar med 24 og 25 poeng er viderekvalifisert til nasjonalt mesterskap i Oslo i januar 2019

Umm sentralt tek kontakt med 1. pris vinnnarar.

 

1.prisvinnarar med 23 poeng kan i ettertid bli tilbudt plass i det nasjonale mesterskapet etter at resultater frå øvrige regioner foreligger.

( Nasjonalt sekretariat avgjer kva grupper som evt går videre)

 

 

 

 

UMM Bergen 18 november 2018

 

Umm Bergen vert arrangert søndag 18 november på fylgjande arena:

 1. Bergen private gymnas

 2. Bergen kulturskole

 3. Gunnar Sævigs sal. Griegakademiet, Institutt for musikk

 

Årets disipliner er:

Stryk, gitar, sang , messing- og treblås, slagverk

Kammermusikkgrupper

Åpen klasse ( kirkeorgel,harpe og akkordeon)

 

Påmeldingen er åpen fram til 1 oktober. For påmelding klikk  HER  

Les meir om Umm her: umm.no

 

Obs!

Umm tek ikkje hensyn til  andre konkurranser som måtte finne stad på same dag.

Spelelistene/timeplan til Umm vert derfor ståande som fyrst oppsatt.

 

Velkommen til UMM Bergen 18 november 2018.

 

 

 

 

 

 

RESULTATER UMM BERGEN

 

UMM Bergen kunne i år skilte med rekordstor påmelding.

124 utøvere var påmeldt og konkurransen var prega av høgt nivå,

strålende enkeltprestasjoner, flott samspel og stor speleglede.

 

Takker alle for strålande innsats og ynskjer finalister lykke til i Oslo i januar 2018.

 

 

UMM Bergen 2017

 

UMM Bergen søndag 19.11.17

 

Arena:

Bergen kulturskole Tårnsalen - piano

Bergen kulturskole Tårnsalen - kammermusikk

Bergen kulturskole rom 318  - slagverk

Bergen private gymnas - treblås og messingblås

 

Speletid:

Kvar utøvar eller ensemble har 10 minutter til rådighet for framføring av sitt repertoar.

Dersom du går over 10 min.speletid, har jury rett til å avbryte framføringa.

Kvar utøvar er sjølv ansvarleg for å stille på rett arena til rett tid.

Spelelistene er endelege og  vert ikkje endra på grunn av andre arrangement

 

Registrering:

Alle medverkande må registerer seg på sin arena minimum 30 min. før oppsatt speletid.

registering på BGP frå  kl. 08.30

registrering på Bg kulturskole  frå kl .08.30

 

Øvingsrom :

Mange øvingsrom  er tilgjengeleg på Bergen kulturskole frå kl. 08:30 - 16:30

Kun 2 oppvarmingsrom tilgjengeleg på Bergen private Gymnas

 

Offentleggjering av resultater:

Offentleggjering av resultater og prisutdeling i Tårnsalen kl. 19:00

 

Velkommen til UMM Bergen  19.11.2017

 

UMM Bergen 2017

Regionalt mesterskap:

Det regionale UMM Bergen vert arrangert søndag 19 november i Tårnsalen -Bg kunstmuseum og på Bergen private gymnas.

Årets disipliner er treblås, messingblås, slagverk, piano og kammermusikkgrupper.Mesterskapet er opent for deg som er født  1995 eller seinare.

 

For påmelding klikk her

 

Nasjonalt mesterskap:

Nasjonalt mesterskap(finaler) arrangeres i Oslo lørdag 20 og søndag 21 januar 2018.Alle 1. prisvinnere med 24 og 25 poeng direktekvalifiseres til det nasjonale mesterskapet i Oslo

 

 

Velkomen til UMM Bergen søndag 19 november.