Nasjonalt mesterskap

Informasjon om gjennomføring av nasjonalt digitalt mesterskap 2020/2021

Det vil bli digital gjennomføring av semifinaler i nasjonalt mesterskap for alle disipliner og klasser i løpet av mars måned 2021. Det vil bli nettbaserte visninger av deltageres framføringer i mars, via www.umm.no . Det planlegges en egen nettbasert presentasjon av vinnerne av de enkelte klassene, altså alle som kvalifiserer seg til Finalekonserten. Alle disse visningene og presentasjoner vil bli vist i løpet av en 14- dagers periode i mars, fortrinnsvis i uke 10 og 11, info om dato bekejntgjøres i løpet av februar. Oversikt over deltagere i de ulike disipliner og klasser vil også vises i appen program.no
Finalekonserten som blant annet kårer årets talenter og årets musiker, med deltagelse av de beste første prisvinnere av klassene 1, 2 og 3 i alle disipliner, kammermusikk A og B, samt inntil 5 deltagere fra klasse 4 og inntil 3 deltagere fra klasse C, planlegges som fysisk arrangement 4. - 5. september på Norges musikkhøgskole i Oslo.

 

Her er info sendt 15.01.2021 til deltagere i nasjonalt digitalt mesterskap.

Her er info sendt 12.02.2021 til deltagere i nasjonalt digitalt mesterskap.

Ungdommens musikkmesterskap 2020-2021

Påmeldingen åpner 28. mai og og stenger 1. oktober 2020.

 

I 2020/2021 er mesterskapet åpent for følgende disipliner for deltakere til og med 18 år, se oversikt regionale mesterskap her:

 

  • Stryk
  • Sang
  • Gitar
  • Messingblås
  • Treblås
  • Slagverk
  • Kammermusikk

Deltakere i alderen 19-25 år, klasse 4, kvalifiserer seg tl nasjonalt mesterskap gjennom videokvalifisering. Klasse 4 er åpen for alle disipliner.

 

Direkte til påmeldinga

 

Reglement for UMM 2020-2021

 

 

Deltakere som oppnår 24 eller 25 poeng i de regionale mesterskapene i aldersklassene 1-3 (for solister) og A og B (for kammermusikkgrupper) går rett videre til det nasjonale mesterskapets semifinale i Oslo, 22.-24. januar i 2021. For de eldste klassene, klasse 4 (for solister) og C (for kammermusikkgrupper), kvalifiserer seg gjennom videoopptak. Se reglementet her.
G
runnet pågående koronapandemi, gjennomføres første del av nasjonalt mesterskap digitalt i i mars. Alle deltagere som har oppnåd 1. pris i regionale digitale arrangement, samt de som blitt tatt ut gjennom kvalifisering eldste klasse, har gått videre til nasjonalt mesterskap.

 

Det nasjonale mesterskapet

Skulle vært arrangert på Norges musikkhøgskole i Oslo, 22.-24 januar 2021. Dette arrangementet erstattes med digitale semifinaler første halvdel av mars og en planlagt fysisk Finalekonsert  4.-5. september på Norges musikkhøgskole. Der kåres blant annet Årets musiker 2020–2021, som blant annet belønnes med 50 000 kroner, og Årets talenter som også, blant annet,belønnes med pengepremier opp til 30 000 kroner.

Info sendt til deltagere som har gått videre til nasjonalt mesterskap kan leses her.

 

Følg med på nettstedet umm.no for oppdateringer og eventuelle endringer. Følg også Ungdommens musikkmesterskap på Facebook.