Juryer i regionale mesterskap

Juryinformasjon

Ungdommens musikkmesterskap er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år. UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole. 

 

Det arrangeres mesterskap både regionalt og nasjonalt. Regionale mesterskap arrangeres for deltakere til og med 18 år, og foregår hvert år helg i uke 45 eller 46. Det er konkurranseklasser både for solister og kammermusikkgrupper.

 

Som jurymedlem i et regionalt mesterskap er din oppgave å gi tilbakemelding og poengsum til deltakerne. En viktig del, og motivasjon, for unge utøvere å delta i UMM er få konstruktive tilbakemeldinger fra jurymedlemmene. Samtidig er denne tilbakemeldingen viktig for juryarbeidet med tanke på å vurdere hver enkelt deltaker til en poengsum og en pris.

 

Det er ikke forventet at du som jurymedlem skal sette deg inn i repertoaret som spilles på forhånd.

 

 

tilbakemelding

Vurdering skal gis i tre hoveddeler:

 • Tolkning
  I denne delen omtales utøverens kapasitet rundt rytmikk, stilforståelse, formsans, kreativitet og tekstforståelse (sangere).
 • Solister: Teknikk/instrumentbeherskelse:
  I denne delen omtales utøverens kontroll av artikulasjon, intonasjon, dynamikk, klangbehandling og teksting (sangere).
  Kammermusikk: Samspill
  I denne delen omtales utøvernes kontroll av artikulasjon, intonasjon, dynamikk, klangbehandling i samspill med hverandre.
 • Formidlingsevne:
  I denne delen omtales utøverens evner rundt sin personlighet, tilstedeværelse og overskudd i fremføringen.

Under annet kan dere skrive andre kommentarer til utøveren.

 

Viktige fokusområder for vurderingen:

 • Det å delta skal være en positiv opplevelse for deltakeren
 • Det regionale mesterskapet skal stå i fokus
 • Inspirere og motivere til videre satsing og utvikling.
 • Jurytilbakemeldingene skal være konkrete om hva som kan jobbes med videre.

 

poengsummer og priser

23–25 poeng: Førstepris

20–22 poeng: Andrepris

15–19 poeng: Tredjepris

1-14 poeng: Fjerdepris

Deltakere i regionalt mesterskap som oppnår førstepris kvalifiseres til det nasjonale mesterskapet.

 

Juryen blir enige om en felles poengsum til den enkelte deltaker. Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

 

Konsertklassen

I flere (men ikke alle) regionale mesterskap vil det være mulig å delta for aldersgruppen opp til og med 18 år – uten å konkurrere. Det vil si at deltakeren deltar i sin respektive aldersklasse, fremfører sitt program og får en skriftlig tilbakemelding uten poengsum fra juryen.

 

Du vil få nærmere informasjon fra regional arrangør om det er konsertklasse i ditt aktuelle regionale mesterskap.

 

program.no

Hvert enkelt jurymedlem skal legge inn sine tilbakemeldinger til deltakerne i portalen program.no. Du vil få brukernavn og passord tilsendt på e-post i forkant. Systemet er arbeidsbesparende, enkelt å bruke, og manual er tilgjengelig.

Du må derfor stille med egen bærbar datamaskin på arrangementsdagen. Meld fra til regional arrangør hvis dette er en utfordring.

 

 • Skriv tilbakemeldingene til deltakerne i et Word-dokument eller lignende, og lim inn kommentarene i program.no underveis i arrangementet 
 • Kommentarene skal være punktvis som beskrevet ovenfor (tolkning/teknikk/formidling/annet)
 • Utdelte skjema på papir brukes til notater, og til å notere ned din poengsum.
 • Utdelte skjema vil også være backup dersom det blir problem med systemet eller nettilgang underveis i arrangementet.
 • Juryen skal enes om felles poengsum/pris, og det er arrangør som registrerer resultatet i systemet (program.no)

 

annen relevant info

I reglementet finner du mer relevant info, blant annet om:

Aldersklasser for solister og kammermusikkgrupper

Rammer for spilletid i regionale mesterskap

 

Juryhonorar vil du få nærmere informasjon om fra regional arrangør.

 

info til jurysekretær

Jurysekretæren er ikke medlem av juryen, men bistår dem i deres arbeid. Jurysekretæren har følgende oppgaver: 

 

 • Ansvar for at det gjennomføres jurymøte i forkant av konkurransen. Dette kan være samme dag før konkurransestart, men kan også for eksempel gjennomføres digitalt på forhånd dersom det er mer praktisk.
 • Presiser for juryen at det konkurreres i aldersklasser, ikke i alder. Juryen følger ellers de kriteriene som er gjeldende for konkurransen.
 • Passe på at hele juryen har satt seg inn i informasjonen de har fått (se informasjon lenger opp på siden).
 • Sørge for at jurymedlemmene signerer diplomer. Det er lurt å gjøre dette tidlig på konkurransedagen.
 • Følge opp at jurymedlemmene kommer seg inn på program.no, og at de skriver inn tilbakemeldinger der fortløpende. Det anbefales sterkt at kommentarene skrives i et Word-dokument først, og deretter limes inn i program.no. 
 • Passe på at jurymedlemmene har spillerekkefølge og skjema for utfylling av tilbakemelding (backup dersom det blir problemer med internett og bruk av program.no) og resultatliste for utfylling av poengsum.
 • Etter at konkurransen er ferdig, deltar jurysekretær på jurymøte hvor resultatene skal avklares. Det er juryen som bestemmer endelig resultat.
 • Det kan være en fordel å velge en juryleder for jurymøtet.
 • Jurymedlemmene skal underveis i konkurransen notere ned poengsummen de mener er riktig for hver enkelt deltaker. Du regner ut og presenterer poenggjennomsnittet, og så kan juryen diskutere og justere summen. Den endelige poengsummen skal legges inn i program.no av regional arrangør.