For deltakere i nasjonalt mesterskap

Informasjon

Innledning Todelt mesterskap
Deltakeravgift Akkompagnetør
Repertoar Slagverksinstrument
Rammer for spilletid Juryering

 

Innledning

 

Finalehelga arrangeres på Norges musikkhøgskole i Oslo, tredje helga i januar, dvs. 20.22. januar 2023.

 

Kvalifisering til det nasjonale mesterskapet skjer via de regionale mesterskapene for klasse 1, 2, 3, A og B. Klasse 4 og C har kvalifisering gjennom videoopptak. Deltakere som er kvalifisert til det nasjonale mesterskapet, får en bekreftelse om dette – og 5. desember 2022 som påmeldings- og betalingsfrist.

 

> Tilbake til menyen

 

Deltakeravgift

 

Nasjonalt mesterskap: Kr 630,- for solister og kammermusikkgruppe med inntil tre deltakere.


For større kammermusikkgrupper Kr 630,- pluss 100,- per musiker utover tre.

 

> Tilbake til menyen

 

Repertoar

 

Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon, og minimum to verk. Dersom dette ikke overholdes, kan det trekkes i poengsummen. Verket må være skrevet eller arrangert for det aktuelle instrument, eller kammermusikkgruppens besetning.

 

I nasjonalt mesterskap framføres hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet under.

 

Det må være forskjellig repertoar i solo og kammermusikkgruppe for dem som deltar i begge. Det er mulig å spille repertoar fremført på regionalt mesterskap på det nasjonale mesterskapet.

 

Endelig repertoar meldes til arrangøren via tilsendt lenke innen 5. desember 2022.

 

> Tilbake til menyen

 

Rammer for spilletid

 

Solister

 

 • Klasse 1: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 2: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 3: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse 4: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

Kammermusikkgruppe

 

 • Klasse A: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse B: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse C: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

Det kan trekkes i poengsummen dersom maksimumstiden blir overskredet, eller om minimumstid ikke overholdes. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden blir overskredet.

 

> Tilbake til menyen

 

Todelt mesterskap

 

Nasjonalt mesterskap har to nivåer: Semifinale og finalekonsert.  
 

Finalekonsert 

 

Finalekonserten arrangeres i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole søndag 22. januar 2023 fra kl. 10:30

  

De beste førsteprisvinnerne i klassene 1, 2, 3, 4, A og B samt inntil fem deltakere fra klasse 4 og inntil tre ensembler fra klasse C, deltar på finalekonserten. Etter denne konserten kåres blant annet vinnere av de ulike aldersklassene (Årets talenter), årets kammermusikkgruppe klasse C og vinner av klasse 4 (Årets musiker). 

 

Spilletid i finalekonserten er inntil fem (5) minutter i aldersgrupper opp til og med 18 år. Juryen bestemmer repertoar som skal fremføres.

For aldersgruppen 19–25 år er spilletid inntil ti (10) minutter og deltakerne velger selv utdrag fra det påmeldte repertoaret.

 

Prisseremoni finner sted i Lindemansalen, NMH, samme ettermiddag.

NB! Det er begrenset plass i Lindemansalen, man slipper inn publikum så lenge det er seter i salen.

 

Engangsbilletten for mesterskapet gjelder også søndag.

For nye publikummere:

Voksne 100 kr

Barn over 10 år 50 kr

Familier (to generasjoner) 200 kr.

 

Årets deltakere i finalekonserten, programmet og omtale av jurymedlemmene finner du i mobilappen program.no. Du finner appen ved å søke opp program.no i Play Butikk (Google/Android) eller App Store (Apple/iPhone).

 

> Tilbake til menyen

 

Akkompagnatør

 

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement (ikke cd, YouTube o.l.).

 

I det nasjonale mesterskapet kan solister bruke egen akkompagnatør eller en pianoakkompagnatør som UMM stiller til disposisjon. For bruk av UMMs pianoakkompagnatører i nasjonalt mesterskap gjelder følgende:

 

 • Deltakerne får inntil en 45 minutters prøve og akkompagnement under mesterskapet
 • Deltakere utenfor fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark får tilbudet gratis
 • Deltakere fra fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Telemark betaler kr 1300,-
 • Det er arrangøren som tildeler akkompagnatør
 • Alle deltakere som ønsker å benytte egen akkompagnatør må selv betale dette

Viktig frist: Bruk av egen akkompagnatør må meldes arrangøren innen 5. desember 2022 i forbindelse med påmelding via tilsendt lenke.

 

Av hensyn til logistikk og oppsett av timeplaner må forbeholde arrangørene seg retten til å be en deltaker om å bytte akkompagnatør i tilfeller der akkompagnatør er ønsket av flere til samme tid.

 

> Tilbake til menyen

 

Slagverksinstrument

 

UMM stiller slagverksinstrument til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne selv stille med. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig, så denne ser behovet.

 

> Tilbake til menyen

 

Juryering – semifinaler:

 

 • Førstepris
 • Andrepris
 • Tredjepris

Om det oppnås førstepris av flere enn én deltaker i klassene 1, 2, 3, innenfor de respektive disipliner samt A og B, velger juryen en vinner som går videre til Finalekonsert. For klasse 4 er det inntil fem førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert. I klasse C er det inntil tre førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert.


Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

 

Juryering – finalekonsert:

 

Finalekonsertens jury kårer følgende vinnere:

 

 • Årets talent – klasse 1
 • Årets talent – klasse 2/A
 • Årets talent – klasse 3/B
 • Årets musiker – klasse 4
 • Beste kammermusikkgruppe – klasse C

> Tilbake til menyen