Mesterskap i klassisk musikk for alle under 26 år

UMMs visjoner

  • Stimulere unge musikere til å utvikle sine talent

  • Være en god arena for kunstnerisk utfoldelse
  • Gjøre unge musikere synlige som utøvere
  • Bygge fellesskap for unge musikere
  • Utvikle samarbeid mellom Norge og det øvrige Europa
Samarbeidspartnere og støttespillere