Påmelding til UMM 2021-2022 gjør du her fra 31. mai

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) - forklart med 99 ord

 

UMM skal

 

> stimulere unge musikere til å utvikle sine talent

 

> være en god arena for kunstnerisk utfoldelse

 

> gjøre unge musikere synlige som utøvere

 

> bygge fellesskap for unge musikere

 

> utvikle samarbeid mellom Norge og det øvrige Europa

Samarbeidspartnere og støttespillere