Påmelding

Påmeldingsportal for Ungdommens musikkmesterskap 2020-2021

Når du melder deg på forutsetter vi at du har satt deg inn i reglementet for UMM. Reglementet finner du her.

 

Påmeldingsfristen er 1. oktober 2020. Det vil si at du kan melde deg på fram til 1. oktober kl. 23.59.

 

Alle som melder seg på får tilsendt lenke til sin påmelding både på e-post og sms. Du kan redigere din påmelding fram til omtrent tre uker før regionalt mesterskap. Regional kontaktperson varsler om endelig frist etter 1. oktober. Deltakere i klasse 4/C har redigeringsmuligheter fram til 1. november.

 

Vil du delta i eldste klasse (19-25 år), er det følgende påmeldingslenker som gjelder i år: Solo / Kammermusikk

Merk at videoopplasting skal gjøres innen 1. november.

 

Er du under 19 år, kan du velge blant disse regionale mesterskapene:

 

Ålesund

7. november

Bergen

7. og 8. november

Stjørdal

8. november

Tromsø

8. november

Kristiansand

14. november

Larvik

14. november

 

Lillehammer

14. november

Mosjøen

14. november

Oslo/Sandvika

14.-15. november

Sandnes

15. november