Juryer i nasjonalt mesterskap

Informasjon

Merk: Denne informasjonen gjelder for juryer i semifinaler. Egne retningslinjer gjelder for jury under finalekonserten. 

 

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år. UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.  

 

Det arrangeres regionale mesterskap i november for deltakere til og med 18 år, og førsteprisvinnere herfra kvalifiserer seg til det nasjonale mesterskapet. De eldste deltakerne (18-25 år) kvalifiserer seg til nasjonalt mesterskap gjennom videoopptak. Det er konkurranseklasser for både solister og kammermusikkgrupper. 

 

Som jurymedlem i semifinalene i nasjonalt mesterskap er din oppgave å gi tilbakemelding og pris til deltakerne. En viktig del, og motivasjon, for unge utøvere å delta i UMM er få konstruktive tilbakemeldinger fra jurymedlemmene. Samtidig er denne tilbakemeldingen viktig for juryarbeidet med tanke på å vurdere hver enkelt deltaker til en pris. 

 

Det er ikke forventet at du som jurymedlem skal sette deg inn i repertoaret som spilles på forhånd. 

 

Tilbakemelding 

Vurdering skal gis i tre hoveddeler: 

 • Tolkning 
  I denne delen omtales utøverens kapasitet rundt rytmikk, stilforståelse, formsans, kreativitet og tekstforståelse (sangere). 
 • Solister: Teknikk/instrumentbeherskelse
  I denne delen omtales utøverens kontroll av artikulasjon, intonasjon, dynamikk, klangbehandling og teksting (sangere). 
  Kammermusikk: Samspill 
  I denne delen omtales utøvernes kontroll av artikulasjon, intonasjon, dynamikk, klangbehandling i samspill med hverandre. 
 • Formidlingsevne
  I denne delen omtales utøverens evner rundt sin personlighet, tilstedeværelse og overskudd i fremføringen. 

Under  annet  kan dere skrive andre kommentarer til utøveren. 

 

Viktige fokusområder for vurderingen: 

 • Det å delta skal være en positiv opplevelse for deltakeren 
 • Inspirere og motivere til videre satsing og utvikling. 
 • Jurytilbakemeldingene skal være konkrete om hva som kan jobbes med videre. 

 

Priser 

I semifinalene vurderes deltakerne til én av følgende priser (nytt system i 2022): 

 

 • Førstepris 
 • Andrepris 
 • Tredjepris 

Om det oppnås førstepris av flere enn én deltaker i klassene 1, 2, 3, innenfor de respektive disipliner samt A og B, velger juryen en vinner som går videre til Finalekonsert. For klasse 4 er det inntil fem førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert. I klasse C er det inntil tre førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert. 

 
Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres. 

 

Program.no 

Hvert enkelt jurymedlem skal legge inn sine tilbakemeldinger til deltakerne i portalen program.no. Du vil få brukernavn og passord tilsendt på e-post i forkant. Systemet er arbeidsbesparende, enkelt å bruke, og manual er tilgjengelig. 

 

Du må derfor stille med egen bærbar datamaskin på arrangementsdagen. Meld fra til arrangør hvis dette er en utfordring. 

 

 • Skriv tilbakemeldingene til deltakerne i et Word-dokument eller lignende, og lim inn kommentarene i program.no underveis i arrangementet 
 • Kommentarene skal være punktvis som beskrevet ovenfor (tolkning/teknikk/formidling/annet).
 • Juryen skal enes om felles pris, og det er arrangør som registrerer resultatet i systemet (program.no) 

 

Reglement 

Det er viktig at jurymedlemmer har satt seg inn i reglementet for UMM. Se spesielt det som gjelder UMMs nasjonale mesterskap nederst i reglementet, herunder repertoar, spilletid og juryering. 

 

 

INFO TIL JURYSEKRETÆR

Jurysekretæren er ikke medlem av juryen, men bistår dem i deres arbeid. Jurysekretæren har følgende oppgaver: 

 

 • Ansvar for at det gjennomføres jurymøte i forkant av konkurransen. Dette kan være samme dag før konkurransestart, men kan også for eksempel gjennomføres digitalt på forhånd dersom det er mer praktisk.
 • Presiser for juryen at det konkurreres i aldersklasser, ikke i alder. Juryen følger ellers de kriteriene som er gjeldende for konkurransen.
 • Passe på at hele juryen har satt seg inn i informasjonen de har fått (se informasjon lenger opp på siden).
 • Sørge for at jurymedlemmene signerer diplomer. Det er lurt å gjøre dette tidlig på konkurransedagen.
 • Følge opp at jurymedlemmene kommer seg inn på program.no, og at de skriver inn tilbakemeldinger der fortløpende. Det anbefales sterkt at kommentarene skrives i et Word-dokument først, og deretter limes inn i program.no. 
 • Passe på at jurymedlemmene har spillerekkefølge og skjema for utfylling av tilbakemelding (backup dersom det blir problemer med internett og bruk av program.no) og resultatliste for utfylling av poengsum.
 • Etter at konkurransen er ferdig, deltar jurysekretær på jurymøte hvor resultatene skal avklares. Det er juryen som bestemmer endelig resultat.
 • Det kan være en fordel å velge en juryleder for jurymøtet.
 • Jurymedlemmene skal underveis i konkurransen notere ned poengsummen de mener er riktig for hver enkelt deltaker. Du regner ut og presenterer poenggjennomsnittet, og så kan juryen diskutere og justere summen. Den endelige poengsummen skal legges inn i program.no av regional arrangør.