Reglement

Reglement for Ungdommens musikkmesterskap 2020-2021

Her kan du lese og laste ned reglementet for UMM 2020-2021 (pdf-fil)

(Oppdatert og utlagt 14. mai 2020)

 

Reglement for Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021

Innledning

Deltakelse

Aldersklasser

Påmelding og deltakeravgifter

Repertoar og spilletid

Juryering

Akkompagnatør og instrument

UMMs nasjonale mesterskap

 

Innledning

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er en konkurranse for barn og unge i alderen 6–25 år (i 2020). I UMM 2020–2021 må deltakerne dermed være født i 1995 eller senere. Se mer om dette under punktet Aldersklasser.

 

Eldste klasse (19–25 år) deltar med videoopptak. De under 19 år deltar i regionale mesterskap. Les reglementet nøye for å bli oppdatert på utvidelse av øvre aldersgrense samt retningslinjer for eldste klasse i solo og kammermusikk.

 

UMMs regionale mesterskap arrangeres i utgangspunktet ti steder i landet, den andre eller tredje helgen i november. De beste deltakerne får mulighet til å delta i det nasjonale mesterskapet tredje helgen i januar påfølgende år. Det er også mulig å delta i UMM uten å konkurrere ved å delta i Konsertklassen (tidligere kalt Presentasjonsklassen). Se mer om dette under punktet Juryering. 

 

I 2020–2021 omfatter Ungdommens musikkmesterskap disiplinene sang, gitar, stryk, treblås, messingblås, slagverk og kammermusikk. For konsertklassen gjelder regionale føringer. Se mer om dette under punktet Juryering.

 

For eldste klasse (19–25 år) er det åpent for alle instrument innen klassisk tradisjon. 

 

Absolutt siste frist for påmelding er 1. oktober 2020. Påmelding gjøres via program.no. Mer påmeldingsinformasjon legges ut på nettstedet umm.no og på facebooksiden Ungdommens musikkmesterskap.

 

Til toppen av teksten

 

Deltakelse

Deltakere må være norske statsborgere eller ha vært bosatt i Norge de siste seks månedene.

 

En deltaker kan konkurrere som solist på sitt instrument og/eller i én kammermusikkgruppe. Det er bare mulig å delta i én kammermusikkgruppe.

 

Hvis en musiker i en kammermusikkgruppe blir syk etter at fristen for påmelding er utløpt, kan vedkommende erstattes. Betingelsen er at det foreligger en søknad med legeattest som bekrefter at sykdommen har oppstått etter påmeldingsfristen samt at kriterier til aldersklasser oppfylles.

 

Til toppen av teksten

 

Aldersklasser

Aldersklasser 2020–2021

 

Aldersklasser solo:

 • Klasse 1: 6–12 år. Deltakere født 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 eller 2008
 • Klasse 2: 13–15 år. Født 2007, 2006, 2005
 • Klasse 3: 16–18 år. Født 2004, 2003, 2002
 • Klasse 4: 19–25 år. Født 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995

 

Alderen regnes i det året deltakeren deltar i regionalt mesterskap eller kvalifisering i klasse 4.

 

Aldersklasser kammermusikkgruppe:

Aldersklasser i kammermusikk baserer seg på gjennomsnitt. Det vil si at det kan delta musikere som er eldre, men at gjennomsnittsalderen må være innenfor oppgitt aldersbegrensning. Maksalder for enkeltdeltakere i klasse A og B er likevel 18 år.

 

Når det gjelder klasse C, kan det eventuelt søkes om aldersdispensasjon under forutsetning av at vedkommende er student.

 

Alderen regnes i det året deltakeren deltar i regionalt mesterskap eller i kvalifisering klasse C.

 

 • Klasse A gjennomsnitt maks 14 år (kan være født mellom 2002 og 2014, så lenge gjennomsnittsalder overholdes)
 • Klasse B gjennomsnitt 15–18 år (født 2005, 2004, 2003, 2002)
 • Klasse C: gjennomsnitt 19–25 år (født 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995)

 

Størrelse kammermusikkgrupper:

 • En kammermusikkgruppe kan bestå av fra to til ti (2–10) deltakere i klasse A og B.
 • I klasse C kan en kammermusikkgruppe bestå av tre til ti (3–10) deltakere.

Til toppen av teksten

 

Påmelding og deltakeravgifter

Påmelding
Absolutt siste frist for påmelding er 1. oktober 2020. Portalen stenges 1. oktober kl. 23:59. Påmelding gjøres via program.no, informasjon legges ut på nettstedet umm.no og facebooksida Ungdommens musikkmesterskap.

 

Deltakelse i klasse 1, 2, 3, A og B gjøres i forhold til regional/fylkesvis tilhørighet. Klasse 4 og C deltar med videoopptak ved at en lenke til opptaket lastes opp i påmeldingsportal innen 1. november 2020. Det kreves et påmeldingsgebyr og et bilde ved påmeldingen.

 

Deltakeravgifter
Kr 500,- for solister og kammermusikkgruppe inntil tre deltakere.


Early bird-pris ved påmelding før 20. august 2020: kr 400,- for solister og kammermusikkgruppe inntil tre deltakere.

 

For større kammermusikkgruppe: kr 500,- + kr 100,- per musiker utover tre. (f.eks. betaler en kvartett kr 600,-).


Early bird-pris ved påmelding før 20. august 2020: For større kammermusikkgruppe: kr 400,- + kr 100,- per musiker utover tre. (f.eks. betaler en kvartett kr 500,-).

 

Avmelding
Deltakere kan når som helst melde seg av. Innbetalt deltakerkontingent blir ikke refundert.

 

Annet

Arrangørene av UMM følger med på endringene i de nasjonale retningslinjene under koronapandemien, og vil ved behov tilpasse arrangementene i tråd med nye nasjonale føringer.

 

Til toppen av teksten

 

Repertoar og spilletid

Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon. Du kan melde på ett eller flere verk, men maksimumstiden må ikke overskride 10 (ti) minutter. Verket må være skrevet eller arrangert for ditt instrument, eller kammermusikkgruppens besetning.

 

Framføringen skal være akustisk.

 

Det kan trekkes i poengsummen dersom maksimumstiden blir overskredet. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden blir overskredet.

 

Merk: Det er et annet krav til repertoar i nasjonalt UMM.

Rammer for spilletid 

 

Solister

 • Klasse 1: Minimum 4 minutter – maksimum 10 minutter
 • Klasse 2: Minimum 6 minutter – maksimum 10 minutter
 • Klasse 3: Minimum 8 minutter – maksimum 10 minutter
 • Klasse 4: Minimum 8 minutter – maksimum 10 minutter 

Kammermusikkgruppe

 • Klasse A: Minimum 5 minutter – maksimum 10 minutter
 • Klasse B: Minimum 8 minutter – maksimum 10 minutter
 • Klasse C: Minimum 8 minutter – maksimum 10 minutter

Til toppen av teksten

 

 

Juryering

Juryering klasse 1, 2, 3, A og B

 • 23–25 poeng: Førstepris
 • 20–22 poeng: Andrepris
 • 17–19 poeng: Tredjepris
 • Inntil 16 poeng: Deltatt

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

 

Deltakere som oppnår 24 eller 25 poeng er direkte kvalifisert til det nasjonale mesterskapet. Deltakere i klasse 1, 2, 3, A og B som oppnår 20, 21, 22 eller 23 poeng kan komme videre til det nasjonale mesterskapet. Dette avgjør arrangøren når antallet direkte kvalifiserte deltakere er klart.

 

Konsertklassen

 

I flere (men ikke alle) regionale mesterskap vil det være mulig å delta for aldersgruppen opp til og med 18 år – uten å konkurrere. Det vil si at deltakeren deltar i sin respektive aldersklasse, fremfører sitt program og får en skriftlig tilbakemelding uten poengsum fra juryen. Retningslinjer for dette finner du på den regionale siden som er aktuell for deg på umm.no (velg REGIONALT i hovedmenyen).

 

Klasse 4 og C:
Deltakere blir kvalifisert eller ikke kvalifisert til det nasjonale mesterskapet. Alle deltakere får en skriftlig tilbakemelding fra juryen.

 

Til toppen av teksten

 

Akkompagnatør og instrument

 

Akkompagnatør

Til regionalt mesterskap må deltakere selv skaffe og betale akkompagnatør – dersom ikke annen informasjon gis av regional arrangør.

 

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement (ikke lov å bruke cd, YouTube o.l.).

 

Kommunikasjon om noter må også skje mellom utøver og akkompagnatør hvis ikke annet er avtalt.

 

Slagverksinstrument
UMM stiller slagverksinstrument til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne stille med selv. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig så vi ser behovet.

 

Annet
Andre instrument – bortsett fra kirkeorgel og piano – må deltakerne selv medbringe.

 

Til toppen av teksten

 

UMMs nasjonale mesterskap

Kvalifisering til det nasjonale mesterskapet skjer via de regionale mesterskapene for klasse 1, 2, 3, A og B. Klasse 4 og C har kvalifisering gjennom videoopptak. Deltakere som er kvalifisert til det nasjonale mesterskapet, får en bekreftelse om dette – med 1. desember 2020 som påmeldings- og betalingsfrist.

 

Deltakeravgifter
Nasjonalt mesterskap: kr 600,- for solister og kammermusikkgruppe med inntil tre deltakere.

 

For større kammermusikkgrupper kr 600,- + 100,- per musiker utover tre.

 

Repertoar i nasjonalt UMM
Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon, og minimum to verk. Verket må være skrevet eller arrangert for det aktuelle instrument, eller kammermusikkgruppens besetning.

 

I nasjonalt mesterskap framføres hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet under. Det må være forskjellig repertoar i solo og kammermusikkgruppe for dem som deltar i begge. Det er mulig å spille repertoar fremført på regionalt mesterskap på det nasjonale mesterskapet.

 

Endelig repertoar meldes til arrangøren via tilsendt lenke innen 1. desember 2020.

 

Rammer for spilletid ved nasjonalt UMM

 

Solister

 • Klasse 1: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 2: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 3: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse 4: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

 

Kammermusikkgruppe

 • Klasse A: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse B: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse C: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

 

Todelt nasjonalt mesterskap

Nasjonalt mesterskap har to nivåer, og det er viktig at utøveren velger repertoar som innfrir reglement på de ulike nivåene.


Nasjonalt mesterskap foregår årlig på Norges musikkhøgskole i Oslo i januar – fredag, lørdag og søndag i uke 3. De som kvalifiserte seg i de regionale mesterskapene eller videoopptak klasse 4 og klasse C høsten før, møtes her til «videre dyst».

 

I 2021 arrangeres finalen fredag 22. januar 2021 fra kl. 09.00 og lørdag 23. januar 2021 fra kl. 09.00 i Lindemansalen, Levinsalen og Sandvoldsalen.

 

Alle spiller hele programmet sitt innenfor de tidsrammer som er beskrevet over.

 

Informasjon om fordeling av spilletider over de to dagene vil bli å finne i app-en program.no og på nettstedet umm.no.

 

Fredag spiller:

 • Klasse 4, solo
 • Messing, alle klasser
 • Klasse C, kammermusikk
 • Treblås klasse 3
 • Stryk, alle klasser

 

Lørdag spiller:

 • Gitar, alle klasser
 • Slagverk, alle klasser
 • Kammermusikk, klasse A og B
 • Treblås, klasse 1 og 2
 • Sang, alle klasser

 

Resultater fra finalene fredag og lørdag presenteres lørdag kveld på Festkonserten (tidligere kalt Europeisk konsert).

 

Prisvinnerkonsert arrangeres søndag 24. januar 2021 kl. 10.00.


De beste førsteprisvinnerne i klassene 1, 2, 3, 4, A og B samt inntil fem deltakere fra klasse 4 og inntil tre ensembler fra klasse C deltar på Prisvinnerkonserten. Etter denne konserten kåres blant annet Årets talent (flere får denne tittelen) og Årets musiker.

 

Spilletid er inntil fem minutter i aldersgrupper opp til og med 18 år. Juryen bestemmer repertoar som skal fremføres. For aldersgruppen 19–25 år er spilletid inntil 10 minutter og deltakerne velger selv utdrag fra det påmeldte repertoaret.

 

Akkompagnatør

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement (ikke cd, YouTube o.l.).

 

I det nasjonale mesterskapet kan solister bruke egen akkompagnatør eller en pianoakkompagnatør som UMM stiller til disposisjon. For bruk av UMMs pianoakkompagnatører i nasjonalt mesterskap gjelder følgende:

 

 • Deltakerne får inntil en 45 minutters prøve og akkompagnement under mesterskapet
 • Deltakere utenfor fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark får tilbudet gratis
 • Deltakere fra fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Telemark betaler kr 1300,-
 • Det er arrangøren som tildeler akkompagnatør
 • Alle deltakere som ønsker å benytte egen akkompagnatør må selv betale dette

 

Viktig frist!

Bruk av egen akkompagnatør må meldes arrangøren innen 1. desember i forbindelse med påmelding via tilsendt lenke.

 

Av hensyn til logistikk og oppsett av timeplaner må forbeholde arrangørene seg retten til å be en deltaker om å bytte akkompagnatør i tilfeller der akkompagnatør er ønsket av flere til samme tid.

 

Slagverksinstrument

UMM stiller slagverksinstrument til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne selv stille med. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig så vi ser behovet.

 

 Juryering

 • 23–25 poeng: Førstepris
 • 20–22 poeng: Andrepris.
 • 17–19 poeng: Tredjepris
 • Inntil 16 poeng: Deltatt.

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

 

Til toppen av teksten