Reglement

Reglement for Ungdommens musikkmesterskap 2022-2023

Disiplinene i 2022-2023 er 

 

 • Klasse 1, 2 og 3: Sang, gitar, stryk, treblås, messing, slagverk
 • Klasse A og B: Kammermusikk 
 • Klasse 4: Alle disipliner 
 • Klasse C: Kammermusikk 

 

Her kan du lese og laste ned reglementet for UMM 20222023 (som PDF-fil)

(Oppdatert og utlagt 10. mai 2022)

 

 

Reglement for Ungdommens musikkmesterskap 2022–2023

 

Innledning

Deltakelse

Aldersklasser

Påmelding og deltakeravgifter

Repertoar og spilletid

Juryering

UMMs nasjonale mesterskap

 

Innledning

 

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er en konkurranse for barn og unge i alderen 6–25 år (i 2022). I UMM 2022–2023 må deltakerne dermed være født i 1997 eller senere. Se mer om dette under punktet Aldersklasser.

 

Eldste klasse (19–25 år) deltar med videoopptak. De under 19 år deltar i regionale mesterskap. Les reglementet nøye for å være oppdatert på aldersgrenser samt retningslinjer for deltakelse.

 

UMMs regionale mesterskap arrangeres i utgangspunktet ti steder i landet, den andre eller tredje helgen i november (uke 45 eller 46 i 2022). De beste deltakerne får mulighet til å delta i det nasjonale mesterskapet tredje helgen i januar påfølgende år. Det er også mulig å delta i UMM uten å konkurrere, ved å delta i Konsertklassen. Se mer om dette under punktet Juryering.

 

I 2022–2023 omfatter Ungdommens musikkmesterskap:

 

 • yngste klasser i alderen 6-18 år, disiplinene: sang, gitar, stryk, treblås, messing og kammermusikk. For Konsertklassen gjelder regionale føringer. Se mer om dette under punktet Juryering.
 • eldste klasse alderen 19–25 år er for alle instrument og kammermusikk innen klassisk tradisjon.

Absolutt siste frist for påmelding er 1. oktober 2022. Påmelding gjøres via program.no, som åpnes første uke i juni. Relevant informasjon legges ut på nettstedet umm.no og på facebooksiden Ungdommens musikkmesterskap.

Til toppen av teksten

 

Deltakelse

Deltakere må være norske statsborgere eller ha vært bosatt i Norge siden 1. september gjeldende skole-/studieår. En deltaker kan konkurrere som solist på sitt instrument og/eller i én kammermusikkgruppe. Det er bare mulig å delta i én kammermusikkgruppe. Hvis en musiker i en kammermusikkgruppe blir syk etter at fristen for påmelding er utløpt, kan vedkommende erstattes. Betingelsen er at det foreligger en søknad med legeattest som bekrefter at sykdommen har oppstått etter påmeldingsfristen samt at kriterier til aldersklasser oppfylles.

 

Til toppen av teksten

 

Aldersklasser

Aldersklasser 2022–2023

  

Aldersklasser for solister

 

 • Klasse 1: 6–12 år. Deltakere født 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 eller 2010
 • Klasse 2: 13–15 år. Født 2009, 2008, 2007
 • Klasse 3: 16–18 år. Født 2006, 2005, 2004
 • Klasse 4: 19–25 år. Født 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997

Alderen regnes i det året deltakeren deltar i regionalt mesterskap el. kvalifisering i klasse 4.

 

Aldersklasser og størrelser for kammermusikkgrupper 

 

Aldersklasser i kammermusikk baserer seg på gjennomsnitt. Gjennomsnittsalderen må være innenfor oppgitt aldersbegrensning. Maksalder for enkeltdeltakere i klasse A og B er 18 år. Når det gjelder klasse C, kan det eventuelt søkes om aldersdispensasjon under forutsetning av at vedkommende er student. Alderen regnes i det året deltakeren deltar i regionalt mesterskap eller i kvalifisering klasse C.


Det presiseres at voksne og/eller lærere ikke kan delta i et kammermusikkensemble.

 

 • Klasse A gjennomsnitt maks 14 år (kan være født mellom 2004 og 2016, så lenge gjennomsnittsalder overholdes)
 • Klasse B gjennomsnitt 15–18 år (kan være født mellom 2004 og 2016)
 • Klasse C: gjennomsnitt 19–25 år (skal være født i årene 1997–2003)

Størrelse kammermusikkgrupper

 

 • Kammermusikkgruppen kan bestå av fra to til ti (2–10) deltakere i klasse A og B.
 • I klasse C kan kammermusikkgruppen bestå av tre til ti (3–10) deltakere.

Til toppen av teksten 

Påmelding og deltakeravgifter

Påmelding

 

Absolutt siste frist for påmelding: 1. oktober 2022. Portalen åpnes første uke i juni og stenges 1. oktober kl. 23:59.

 

Påmelding gjøres via program.no. Informasjon legges ut på nettstedet umm.no og facebooksida Ungdommens musikkmesterskap.

 

Deltakelse i klasse 1, 2, 3, A og B gjøres i forhold til regional/fylkesvis tilhørighet.

 

Klasse 4 og C deltar med videoopptak ved at en lenke til opptaket lastes opp i påmeldingsportal innen 1. november 2022.

 

Det kreves et påmeldingsgebyr og levering av et bilde (av utøveren/utøverne) ved påmeldingen.

 

Deltakeravgifter

Kr 525,- for solister og kammermusikkgruppe inntil tre deltakere.

 

For større kammermusikkgruppe: Kr 525,- pluss kr 100,- per musiker utover tre. (f.eks. betaler en kvartett kr 625,-).

 

Avmelding

Deltakere kan når som helst melde seg av. Innbetalt deltakerkontingent blir ikke refundert.

 

Annet

Arrangørene av UMM vil gjøre eventuelle tilpasninger dersom det oppstår begrensninger pga korona eller annet. Endringene vil bli annonsert på nettstedet umm.no.

.

 

Til toppen av teksten

 

Repertoar og spilletid

Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon. Du kan melde på ett eller flere verk, men maksimumstiden må ikke overskride ti minutter. Verket må være skrevet eller arrangert for ditt instrument, eller kammermusikkgruppens besetning. Framføringen skal være akustisk.

 

Det kan trekkes i poengsummen dersom maksimumstiden blir overskredet, eller om minimumstid ikke overholdes. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden blir overskredet.

 

Merk: Det er et annet krav til repertoar i nasjonalt UMM.

 

Rammer for spilletid i regionale mesterskap/innledende runde

 

Solister

 • Klasse 1: Minimum fire minutter – maksimum ti minutter
 • Klasse 2: Minimum seks minutter – maksimum ti minutter
 • Klasse 3: Minimum åtte minutter – maksimum ti minutter
 • Klasse 4: Minimum åtte minutter – maksimum ti minutter

Kammermusikkgruppe

 • Klasse A: Minimum fem minutter – maksimum ti minutter
 • Klasse B: Minimum åtte minutter – maksimum ti minutter
 • Klasse C: Minimum åtte minutter – maksimum ti minutter

 

Akkompagnatør og instrument

 

Akkompagnatør


Til regionalt mesterskap må deltakere selv skaffe og betale akkompagnatør – dersom ikke annen informasjon gis av regional arrangør.
 

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement (ikke lov å bruke cd, YouTube o.l.).


Kommunikasjon om noter må også skje mellom utøver og akkompagnatør – hvis ikke annet er avtalt.

 

Instrument

UMM stiller slagverksinstrument til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne stille med selv. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig så denne ser behovet. Andre instrument – bortsett fra kirkeorgel og piano – må deltakerne selv medbringe.

Til toppen av teksten

 

 

Juryering

Regionale mesterskap, juryering klasse 1, 2, 3, A og B

 

 • 23–25 poeng: Førstepris
 • 20–22 poeng: Andrepris
 • 15–19 poeng: Tredjepris
 • 114 poeng: Fjerdepris

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

 

Deltakere i klasse 1, 2, 3, A og B som oppnår førstepris kvalifiseres til det nasjonale mesterskapet.

 

Konsertklassen

 

I flere (men ikke alle) regionale mesterskap vil det være mulig å delta for aldersgruppen opp til og med 18 år – uten å konkurrere. Det vil si at deltakeren deltar i sin respektive aldersklasse, fremfører sitt program og får en skriftlig tilbakemelding uten poengsum fra juryen. Retningslinjer for dette finner du på den regionale siden som er aktuell for deg på umm.no (velg Arrangement > Regionale mesterskap i hovedmenyen).

 

Klasse 4 og C:

 

Deltakere blir kvalifisert eller ikke kvalifisert til det nasjonale mesterskapet. Alle deltakere får en skriftlig tilbakemelding fra juryen.

 

 

 

Til toppen av teksten

 

UMMs nasjonale mesterskap

Kvalifisering til det nasjonale mesterskapet skjer via de regionale mesterskapene for klasse 1, 2, 3, A og B. Klasse 4 og C har kvalifisering gjennom videoopptak. Deltakere som er kvalifisert til det nasjonale mesterskapet, får en bekreftelse om dette – og 1. desember 2022 er påmeldings- og betalingsfrist.

 

Deltakeravgifter

Nasjonalt mesterskap: Kr 630,- for solister og kammermusikkgruppe med inntil tre deltakere.


For større kammermusikkgrupper Kr 630,- pluss 100,- per musiker utover tre.

 

Repertoar i nasjonalt UMM

 

Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon, og minimum to verk. Dersom dette ikke overholdes, kan det trekkes i poengsummen. Verket må være skrevet eller arrangert for det aktuelle instrument, eller kammermusikkgruppens besetning.

 

I nasjonalt mesterskap framføres hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet under.

 

Det må være forskjellig repertoar i solo og kammermusikkgruppe for dem som deltar i begge. Det er mulig å spille repertoar fremført på regionalt mesterskap på det nasjonale mesterskapet.

 

Endelig repertoar meldes til arrangøren via tilsendt lenke innen 1. desember 2022.

 

Rammer for spilletid ved nasjonalt UMM – semifinale

 

Solister

 

 • Klasse 1: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 2: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 3: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse 4: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

Kammermusikkgruppe

 

 • Klasse A: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse B: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse C: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

Det kan trekkes i poengsummen dersom maksimumstiden blir overskredet, eller om minimumstid ikke overholdes. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden blir overskredet.

 

Todelt nasjonalt mesterskap

 

Nasjonalt mesterskap har to nivåer: Semifinaler og finalekonsert. Det er viktig at utøveren velger repertoar som innfrir reglement på de ulike nivåene.

 

Nasjonalt mesterskap foregår årlig på Norges musikkhøgskole i Oslo i januar – fredag, lørdag og søndag i uke 3. De som kvalifiserte seg i de regionale mesterskapene eller videoopptak klasse 4 og klasse C høsten før, møtes her til «videre dyst».

 

I 2023 arrangeres Nasjonalt mesterskap 20.-22. januar på NMH.


Alle spiller hele programmet sitt innenfor de tidsrammer som er beskrevet over.

 

Også i Nasjonalt mesterskap er all informasjon å finne i app-en program.no og på nettstedet umm.no.

 

De beste førsteprisvinnerne i klassene 1, 2, 3, 4, A og B samt inntil fem deltakere fra klasse 4 og inntil tre ensembler fra klasse C, deltar på Finalekonserten. Etter denne konserten kåres blant annet vinnere av de ulike aldersklassene (Årets talenter), årets kammermusikkgruppe klasse C og vinner av klasse 4 (Årets musiker).

 

Spilletid i finalekonserten er inntil fem minutter i aldersgrupper opp til og med 18 år. Juryen bestemmer repertoar som skal fremføres. For aldersgruppen 19–25 år er spilletid inntil ti (10) minutter og deltakerne velger selv utdrag fra det påmeldte repertoaret.

 

 

Akkompagnatør

 

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement (ikke cd, YouTube o.l.).

 

I det nasjonale mesterskapet kan solister bruke egen akkompagnatør eller en pianoakkompagnatør som UMM stiller til disposisjon. For bruk av UMMs pianoakkompagnatører i nasjonalt mesterskap gjelder følgende:

 

 • Deltakerne får inntil en 45 minutters prøve og akkompagnement under mesterskapet
 • Deltakere utenfor fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark får tilbudet gratis
 • Deltakere fra fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Telemark betaler kr 1350,-
 • Det er arrangøren som tildeler akkompagnatør
 • Alle deltakere som ønsker å benytte egen akkompagnatør må selv betale dette

Viktig frist: Bruk av egen akkompagnatør må meldes arrangøren innen 1. desember 2022 i forbindelse med påmelding via tilsendt lenke.

 

Av hensyn til logistikk og oppsett av timeplaner forbeholder arrangørene seg retten til å be en deltaker om å bytte akkompagnatør i tilfeller der akkompagnatør er ønsket av flere til samme tid.

 

Slagverksinstrument

 

UMM stiller slagverksinstrument til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne selv stille med. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig, slik at denne ser behovet.

 

Juryering nasjonalt mesterskap – semifinaler:

 

 • Førstepris
 • Andrepris
 • Tredjepris

Om det oppnås førstepris av flere enn én deltaker i klassene 1, 2, 3, innenfor de respektive disipliner samt A og B, velger juryen én vinner som går videre til Finalekonsert. For klasse 4 er det inntil fem førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert. I klasse C er det inntil tre førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert.


Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

 

Juryering nasjonalt mesterskap – finalekonsert:

 

Finalekonsertens jury kårer følgende vinnere:

 

 • Årets talent – klasse 1
 • Årets talent – klasse 2/A
 • Årets talent – klasse 3/B
 • Årets musiker – klasse 4
 • Beste kammermusikkgruppe – klasse C

Til toppen av teksten