UMMs regionale mesterskap

UMMs regionale mesterskap

Her finner du informasjon om de ulike regionale mesterskapene.

     Troms og Finnmark

Innlandet
Nordland Oslo og Viken
Trøndelag Vestfold og Telemark
Møre og Romsdal Agder
Vestland Rogaland

 

     Her er kontaktpersonene for de regionale mesterskapene

Troms og Finnmark

Kjellaug Kornstad

Telefon: 46 96 12 65

E-post: kjellaug.kornstad@kulturskoleradet.no

Innlandet

Elin Kvernmoen

Telefon: 90 55 58 27

E-post: elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no

Nordland

Sigrun Fostad

Telefon: 99 03 55 24

E-post: sigrun.fostad@kulturskoleradet.no 

Oslo og Viken

Jens Nyland

Telefon: 90 86 79 63

E-post: jens.nyland@kulturskoleradet.no 

Trøndelag

Karsten Selseth Landrø

Telefon: 91 62 25 32

E-post: karsten.selseth.landro@stjordal.kommune.no 

Vestfold og Telemark

Christine Lillebø

Telefon: 91 86 29 56

E-post: christine@musikkorps.no

 

Knut Øverland

Telefon: 94 88 67 22

E-post: knut.overland@kulturskoleradet.no

Møre og Romsdal

Gro Dalen

Telefon: 70 16 34 82 og 97 56 09 84

E-post: gro.dalen@alesund.kommune.no 

Agder

Jo Eskild

Telefon: 99 37 20 12

E-post: jo.eskild@kulturskoleradet.no 

Vestland

Laila Kolve

Telefon: 55 56 80 10 og 47 86 63 57

E-post: laila.kolve@bergen.kommune.no

Rogaland

Rønnaug Rummelhoff Bakke

Telefon: 97 04 31 59

E-post: ronnaug.bakke@kulturskoleradet.no

 

Tilbake