Ungdommens musikkmesterskap er ...

TRONDHEIM: Ungdommens musikkmesterskap er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år. UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkorps Forbund.

 

I 2014 er Ungdommens musikkmesterskap for deltakere i kategoriene strykere, treblåsere, messingblåsere, gitarister, duo og ensemble.

 

Mesterskapet består av to runder. Først et regionalt mesterskap der en kan kvalifisere seg til det nasjonale mesterskapet i Oslo.

 

Nasjonalt mesterskap har tre trinn:

 

1) Semifinale: Alle spiller hele programmet sitt
2) Finale: De beste førsteprisvinnerne deltar
3) Superfinale: Inntil seks av deltakerne i finalen er med i siste runde og konkurrerer om å bli "Årets musiker 2014"

 

Alle som deltar, spiller for en jury, med publikum til stede i salen.

 

Alle deltakerne vil få en skriftlig tilbakemelding på prestasjonen sin fra juryen. Å konkurrere i musikk er en sammensatt prestasjon, hvor blant annet tekniske ferdigheter, musikalsk uttrykk og stilforståelse er en del av de kriterier som danner grunnlaget for juryens endelige helhetsvurdering.

 

Som arrangører ønsker Norsk kulturskoleråd og Musikkpedagogene Norge (tidligere Norske Musikklæreres Landsforbund) og Norges Musikkorps Forbund at ditt arbeid fram mot det regionale mesterskapet skal være en positiv utvikling for deg. I denne sammenheng er veien like viktig som målet.