UMM-utvikling og -evaluering godt i gang

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er satt på pause i ett år – for evaluering, oppdatering og utvikling. Arbeidsgruppa som leder an i denne prosessen, er nå godt i gang.

 

Flere tema drøftes i gruppa: konkurransens navn, aldersgrenser, instrumentdeltakelse, kvalifisering, økonomi, nye samarbeidspartnere, formål, tilbakemeldinger til deltakerne, rangering og poengsystem og mesterskapsorganisering.

 

Arbeidsgruppa består av Rønnaug Rummelhoff Bakke (f.v. på bildet), Norsk kulturskoleråd, Siv Klippen, Musikkpedagogene Norge, Finn Arne Dahl Hanssen, Norges Musikkorps Forbund og Rut Jorunn Rønning, Norges musikkhøgskole.

 

Andre grupper vil bli invitert til å bli hørt i dette arbeidet, i tillegg til at arbeidsgruppa bruker kunnskap som kom fram i undersøkelsene i 2022. Det gjøres også høringer inn i de ulike organisasjonene, for å forankre endringene der.

Arbeidsgruppen ferdigstiller sitt arbeid innen 1. mars 2024. Per i dag er planen å åpne for påmelding til et nytt UMM våren 2024.

 

Tekst: Egil Hofsli   Foto: privat   (Publisert: 19. september 2023)