Nasjonalt UMM utsettes og gjennomføres digitalt

OSLO: Ungdommens musikkmesterskap skal være en trygg arena for deltakerne. På grunn av koronapandemien vil det nasjonale mesterskapet derfor bli gjennomført digitalt – i mars 2021.

 

– På grunn av den pågående covid 19-pandemien med store smitteutbrudd og tydelige anbefalinger, føringer og restriksjoner fra myndighetene, vil vi legge opp til en tilrettelagt og garantert sikker arena for våre deltakere, sier Rut Jorunn Rønning, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Ungdommens musikkmesterskap (UMM).

 

Dette gjelder altså også nasjonalt mesterskap som etter opprinnelig plan skulle arrangeres i Oslo 22.–24. januar 2021.

 

– Det fysiske arrangementet i januar 2021 erstattes med en form for digitalt mesterskap, med innsendte videoopptak, og dette gjennomføres i løpet av mars 2021. Avslutningsvis planlegges det en Finalekonsert med alle klassevinnerne i de respektive disiplinene, i august 2021 i Oslo, sier Rønning.

 

Dato for Finalekonserten annonseres senere. Mer informasjon om gjennomføring og frister kommer i løpet av uke 50 og deretter fortløpende.

 

Samtlige ti regionale mesterskap denne høsten er allerede avlyst som fysiske arrangement, og deltakerne får muligheten til å sende inn videoopptak av seg selv, til juryvurdering.