UMM-semifinale: Se deltakerne på nett 12.–14. mars

OSLO: I mars arrangeres første del av den nasjonale delen av Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021. Alt  foregår på nett, og helga 12.–14. mars det blir mulig å se semifinaledeltakernes innsendte videoopptak.

 

Med noen veldig få unntak har deltakerne sagt ja til at videoopptak av deres semifinaleframførelser er tilgjengelig for alle som vil se i 52 timer, i tidsrommet fredag 12. mars kl. 16.00 – søndag 14. mars kl. 20.00.

 

Merk: Du vil finne lenker til samtlige opptak i en artikkel som legges ut her på umm.no fredag 12. mars kl. 16.00.

 

I løpet av disse 52 timene har du altså sjansen til å høre mye klassisk musikk framført av svært dyktige ungdommer, hvorav mange trolig har gode muligheter til å markere seg internasjonalt i årene framover. Juryene for de ulike disiplinene og aldersklassene vurderer de samme opptakene og gir sine bedømmelser i første del av mars.

 

Resultater offentliggjøres 19. mars  se nettarrangement

 

Resultater fra semifinalen vil bli offentliggjort fredag 19. mars kl. 16.00, i forbindelse med et nett-tv-arrangement denne dagen. Mer om dette blir å finne her på nettstedet umm.no. Her vil også samtlige lenker til videoopptakene legges ut fredag 12. mars kl. 16.00, i en egen artikkel.

 

Gode erfaring med nettarrangement

 

Koronapandemien førte til at de ti regionale mesterskapene i UMM 2020–2021 ble omgjort til digitale arrangement. Løsningen ble godt mottatt av deltakerne, som i svært stor grad valgte å delta i «plan B». Ti digitale regionale mesterskap samt digital kvalifisering også for eldste klasse solo og kammermusikk (som også i utgangspunktet skulle foregå digitalt, red.anm.), ble gjennomført.

 

– Det var svært gledelig å registrere at deltakelsen på de regionale mesterskap ble svært god. Det forteller oss at det var viktig å tilrettelegge for mesterskap på nett, sier Rut Jorunn Rønning, prosjektleder for UMM og rådgiver i Norsk kulturskoleråd, som arrangerer UMM sammen med Musikkpedagogene Norge, Norges musikkhøgskole og Norges Musikkorps Forbund.

 

Totalt er det 127 solister og 20 kammermusikkgrupper som får muligheten til å delta i det nasjonale mesterskapets semifinale. Alle regioner har kvalifiserte deltakere til det nasjonale mesterskapet.

 

110 solister og 14 kammermusikkgrupper har kvalifisert seg via de regionale mesterskapene. Fra kvalifiseringsrunden i eldste klasse er det 17 solister og 6 kammermusikkgrupper som er semifinaleklare.

 

Finalekonsert i september 2021

 

Endelig avslutning av UMM 20202021 er planlagt med en fysisk finalekonsert, helga 4.–5. september i Oslo, med de beste fra samtlige klasser i de ulike disipliner.

 

–  Ut fra prestasjonene på den konserten, vil Årets talenter samt Årets musiker bli kåret, forteller prosjektleder Rut Jorunn Rønning.

 

Tekst: Egil Hofsli   Foto: diverse/privat   (Utlagt: 23. februar 2021)