UMM-påmelding: Egen kvalik for aldersgruppa 19–25 år

OSLO: Påmeldinga til Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021 er i full gang, og 1. oktober er siste frist. For de yngste er det deltakelse i de regionale mesterskapene høsten 2020 som kan være veien til det nasjonale mesterskapet i januar 2021. Men for de eldste, aldersgruppa 19–25 år, er det en annen vei dit: De skal sendes inn et videopptak av eget spill til juryering.

 

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er en konkurranse for barn og unge i alderen 6–25 år (i 2020). I UMM 2020–2021 må deltakerne dermed være født i 1995 eller senere. Eldste klasse (19–25 år) deltar altså ved å sende inn videoopptak for bedømmelse av en jury. For denne klassen er det åpent for alle instrument innen klassisk tradisjon. 

 

Se hele UMM-reglementet her                      Påmeldingsinformasjon finner du her

 

For alle – utenom eldste klasse – omfatter Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021 disiplinene sang, gitar, stryk, treblås, messingblås, slagverk og kammermusikk.

 

Tekst og foto: Egil Hofsli (Utlagt: 11. september 2020)