UMM-arrangører på viktig konferanse og EMCY-generalforsamling

LUXEMBOURG: I sommer samlet organisasjonen European Union of Music Competitions for Youth (EMCY) representanter for sine medlemskonkurranser – Ungdommens musikkmesterskap inkludert – til den siste konferansen i prosjektet «INTER-NATIONAL net works».

 

På bildet: Paul Scholer, EMCYs president.

 

Prosjektet «INTER-NATIONAL net works» inngår i Erasmus+, som er et utvekslingsprogram for studenter innen både EU-området og EØS-området.

 

På konferansen ble det fokusert på tema som presentasjon av prosjektresultater samt nettverksbygging, fokusområder og drøfting av videre utviklingsprosjekt. Konferansen ble avholdt 29. juni - 1. juli i Luxembourg. EMCYs generalforsamling ble arrangert samme sted rett i etterkant av konferansen.

 

Norge er representert i EMCY med Ungdommens musikkmesterskap (UMM). På konferansen og generalforsamlingen deltok tre UMM-representanter: Siv Kristin Klippen (styreleder i Musikkpedagogene Norge), Otto Graf (styremedlem i Musikkpedagogene Norge) og Rut Jorunn Rønning (rådgiver i Norsk kulturskoleråd og UMMs prosjektleder).

 

EMCY jobber for å bygge nettverk på tvers av konkurranser og landegrenser. EMCY sørger også for å tilrettelegge og organisere oppdrag og profilering av prisvinnere fra de ulike konkurransene. I tiden framover vil det arbeides med søknad inn mot Erasmus+ og Kreative Europa for å gjennomføre flere prosjekt som kan komme konkurransene og prisvinnere til gode. Ungdommens musikkmesterskap vil være involvert i dette arbeid, gjennom sin prosjektleder Rut Jorunn Rønning, som er med i EMCYs arbeidsgruppe i arbeidet med den kommende søknadsprosessen.

 

Til sammen består EMCY av rundt 40 nasjonale konkurranser og internasjonale konkurranser.

 

Følgende land er representert i EMCY: Bulgaria, Danmark, Estland, Frankrike, Kroatia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ukraina, Østerrike.

 

Mer å lese om EMCY og de ulike konkurransene på emcy.org her

 

Tekst: Egil Hofsli   Foto: Rut Jorunn Rønning   (Utlagt: 6. august 2018)