Stipendutlysning fra Ånun Lund Rej Minnefond for 2022

OSLO: Også i 2022 skal Ånun Lund Rej Minnefond utdele stipend for å inspirere barn og unge til kreativitet, entusiasme og og nysgjerrighet innenfor klassisk musikk  både utøvelse og komponering samt tegning/maling, kreativ skriving og mellommenneskelig forståelse.

 

I 2021 ble det utdelt to stipend, til Karina E. Vandra (bildekunstner og pianist) og Samuel Sabbah (pianist)  se bildet. Begge fikk 20 000 kroner i stipend.

 

Søknadsfrist i 2022 er 1. mai, og du finner søknadsskjema og annen informasjon på anunminnefond.no. Utdeling av stipend foretas vanligvis i begynnelsen av september, men dette kan variere fra år til år.

  

Øvre aldersgrense på søketidspunkt er 15 år, og stipendet kan utdeles til barn og unge som bor i Norge. Midlene kan brukes på måter som bidrar til å videreutvikle den enkeltes særskilte interesser og anlegg.

 

I beskrivelsen av hva som vektlegges når stipendmottakerne skal velges, står det følgende: 

 

"Det er det eksepsjonelt skapende, barnets potensial og de menneskelige sider, som særlig teller. Bidragene blir derfor ikke veid og målt på samme måte som på en eksamen eller i mange konkurranser. (...) Søkerne bes fortelle om seg selv, motivasjon, interesser og verdier."

 

Omkom ti år gammel

 

Stiftelsen som står bak minnefondet ble opprettet i 1991 av foreldrene til Ånun Lund Rej, som ti år gammel omkom i en taubaneulykke i de sveitsiske alpene i 1990. Ånun - som blant annet var elev ved Oppegård kulturskole - viste i løpet av sitt korte liv en glødende interesse for en rekke kunstneriske og vitenskapelige områder.

 

Stiftelsen har som formål å inspirere barn og unge i en grunnleggende viktig fase til kreativitet, entusiasme, nysgjerrighet og talentutvikling innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling og kreativ skriving. Det skal være i tråd med Ånuns interesser og idealer, at det årlig deles ut stipend til barn og unge. Siden minnefondet ble opprettet er det utdelt over én million kroner.

 

Blant tidligere stipendmottakere fins Alma Felicia Kraggerud, Birgitta Elise Oftestad, Ludvig Gudim, Joakim Røbergshagen, Guro Kleven Hagen, Sonoko Miriam S. Welde, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Ingeborg Christophersen, Sara og Catharina Chen, Frida Fredrikke W. Wærvågen, Vilde Frang og Ingrid Røynesdal.

 

Tekst: Egil Hofsli  Foto: privat  (Utlagt: 4. mars 2022)