Stipendutlysning: Ånun Lund Rej Minnefond

OSLO: Også i år deler Ånun Lund Rej Minnefond ut stipend for å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig forståelse. Unge klassiske musikere er i «målgruppa» for denne stipendordningen.

På bildet fjorårets stipendmottakere:

Daniel Ivanov (klarinett), Sytske Pas

(kreativ skriving og horn), Njord Kårason

Fossnes (komponering) og Sigve

Wiedswang (tegning og skriving).

 

Tildelingene har de siste årene vært på mellom 20.000 og 25.000 kroner, normalt fordelt på to til fire stipendmottakere. Søknadsfrist er 1. mai, og du finner søknadsskjema og annen informasjon på anunminnefond.no.

 

Målgruppen for stipendet er barn og unge som legger for dagen kreativitet og entusiasme innen klassisk musikk, komposisjon, tegning/maling, skriving eller prosjekt om andre kulturer.

 

Øvre aldersgrense på søketidspunkt er 15 år i musikk og 12 år på øvrige felt. Midlene kan brukes på måter som bidrar til å videreutvikle den enkeltes særskilte interesser og anlegg.

 

Omkom ti år gammel

 

Stiftelsen som står bak minnefondet ble opprettet i 1991 av foreldrene til Ånun Lund Rej, som ti år gammel omkom i en taubaneulykke i de sveitsiske Alper i 1990. Ånun - som blant annet var elev ved Oppegård kulturskole - viste i løpet av sitt korte liv en glødende interesse for en rekke kunstneriske og vitenskapelige områder.

 

Stiftelsen har som formål å inspirere barn og unge i en grunnleggende viktig fase til kreativitet, entusiasme, nysgjerrighet og talentutvikling innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling og kreativ skriving.  Det er i tråd med Ånuns interesser og idealer at det årlig deles ut stipend til barn og unge. Siden minnefondet ble opprettet er det utdelt over én million kroner.

 

Blant tidligere prismottakere fins Ludvig Gudim, Trond Sagbakken, Joakim Røbergshagen, Guro Kleven Hagen, Sonoko Miriam S. Welde, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Ingeborg Christophersen, Sara og Catharina Chen, Julie og David Coucheron, Frida Fredrikke W. Wærvågen, Vilde Frang og Ingrid Røynesdal.

 

Tekst: Egil Hofsli    Foto: privat   (Utlagt: 16. mars 2017)