Prisutlysning fra Ånun Lund Rej Minnefond for 2024

Også i 2024 skal Ånun Lund Rej Minnepris utdeles, for å inspirere barn og unge til kreativ utvikling innen klassisk musikk, utøvelse og komponering samt billedkunst, kreativ skriving og mellommenneskelig forståelse. Søknadsfristen er 1. mai.

 

I 2023 ble det utdelt to stipend, til Jazmin Surcsik (klarinettist) fra Færder og Maxim Osadchuk (cellist) fra Tromsø – se bildene fra prisutdelingen. Begge fikk 20 000 kroner i stipend.

 

Søknadsfrist i 2024 er 1. mai, og du finner søknadsskjema og annen informasjon på anunminnefond.no. Utdeling av stipend foretas vanligvis i begynnelsen av september, men dette kan variere fra år til år.

  

Øvre aldersgrense på søketidspunkt er 15 år, og stipendet kan utdeles til barn og unge som bor i Norge. Midlene kan brukes på måter som bidrar til å videreutvikle den enkeltes særskilte interesser og anlegg.

 

I beskrivelsen av hva som vektlegges når stipendmottakerne skal velges, står det følgende: 

 

"Det er det eksepsjonelt skapende, barnets potensial og de menneskelige sider, som særlig teller. Bidragene blir derfor ikke veid og målt på samme måte som på en eksamen eller i mange konkurranser. (...) Søkerne bes fortelle om seg selv, motivasjon, interesser og verdier."

 

Søkerne bes skrive og fortelle så levende som mulig om seg selv, sine interesser, motivasjon og verdier i en egen selvbiografi. Det er mennesket, den enkelte utøvers potensial og skaperglede og ikke alene deres presentasjoner som står i fokus når juryen skal gjøre sitt arbeid.

 

Omkom ti år gammel

 

Stiftelsen som står bak minnefondet ble opprettet i 1991 (første pris utdelt i 1992, red.anm.) av foreldrene til Ånun Lund Rej, som ti år gammel omkom i en taubaneulykke i de sveitsiske alpene i 1990. Ånun - som blant annet var elev ved Oppegård kulturskole - viste i løpet av sitt korte liv en glødende interesse for en rekke kunstneriske og vitenskapelige områder.

 

Stiftelsen har som formål å inspirere barn og unge i en grunnleggende viktig fase til kreativitet, entusiasme, nysgjerrighet og talentutvikling innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling og kreativ skriving. Det skal være i tråd med Ånuns interesser og idealer, at det årlig deles ut stipend til barn og unge. Siden minnefondet ble opprettet er det utdelt over én million kroner.

 

Siden de første pristildelingene i 1992 har over 60 prismottakere blitt en del av Minnefondets «Ånun familie».

 

Blant tidligere stipendmottakere fins Alma Felicia Kraggerud, Birgitta Elise Oftestad, Ludvig Gudim, Joakim Røbergshagen, Guro Kleven Hagen, Sonoko Miriam S. Welde, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Håvard Breistein, Ingeborg Christophersen, Sara og Catharina Chen, Frida Fredrikke W. Wærvågen, Vilde Frang og Ingrid Røynesdal.

 

Tekst: Egil Hofsli  Foto: Sidsel Jakhelln Semb  (Utlagt: 4. mars 2024)