Nasjonalt mesterskap blir tredagers igjen

OSLO: Fra og med 2019 blir den nasjonale delen av Ungdommens musikkmesterskap igjen et tredagers arrangement, slik det var i flere år fram til og med 2011.

 

For å ivareta deltakerne best mulig blir semifinalen utvidet fra én til to dager, med start fredag 18. januar 2019 kl. 12.00 for de som skal spille først. Semifinalen fortsetter lørdag 19. januar fra kl. 9.00 og avsluttes lørdag ettermiddag.

 

Ved denne utvidelsen i tid kan arrangøren tilby saler av svært god kvalitet til samtlige deltakere. Likeså blir det enklere å tilby gode instrument til deltakere som er avhengig av å låne slikt ved Norges musikkhøgskole.

 

Mesterskapet avsluttes "som normalt" søndag 20. januar, med både finale(konsert) og superfinale, der Årets musiker blir kåret.

 

Utvidelsen til tre dager er omtalt i oppdatert reglement som du finner her.

 

Tekst og foto: Egil Hofsli (Utlagt: 29. august 2018)