Informasjon til deltakere i nasjonalt mesterskap 2018