Deltakeravgift og innmelding av repertoar i nasjonal finale

Det kommer noen spørsmål om innmelding av repertoar og betaling av deltakeravgift til nasjonal finale. Vår teknisk ansvarlige har fått et uforutsett fravær denne uka, som gjør at det er noen forsinkelser med å sende ut lenke til dette.

 

Informasjon og lenke kommer tidlig neste uke (uke 48). Fristen vil også bli justert slik at alle har mulighet til å få lagt inn det de skal.