Datoene klare for de regionale UMM-mesterskapene høsten 2020

OSLO: Også høsten 2020 blir det ti regionale mesterskap i UMM. Påmelding blir mulig fra slutten av mai og til og med 1. oktober 2020. Nesten alle mesterskapene er nå tidfestet.

 

Gemeli strykekvartett fra Trøndelag spilte seg til førstepris i UMMs nasjonale mesterskap i år. Kanskje prøver de seg igjen i et regionalt mesterskap høsten 2020. ->

 

Her er oversikt over de regionale mesterskap høsten 2020, som er for solistklassene 1, 2, 3 (de tre yngste av fire solistklasser) og kammermusikklassene A og B (de to yngste av tre kammermusikkklasser):

 

 • Troms og Finnmark - Tromsø: 8. november
 • Nordland - Mosjøen: 14. november 
 • Trøndelag - Stjørdal: 8. november 
 • Møre og Romsdal - Ålesund: 7. november 
 • Vestland - Bergen: 7.-8. november
 • Rogaland - Sandnes: 15. november
 • Agder - Kristiansand: 14. november
 • Vestfold og Telemark - Larvik: 14. november
 • Viken og Oslo - Oslo/Sandvika: 14.-15. november
 • Innlandet - Lillehammer: 14. november

I solistklasse 4 og kammermusikklasse C (de eldste klassene) melder de interesserte seg på innen 1. oktober og får da en frist på innsending av videoopptak.

 

Disiplinene de neste to sesongene er ...


2020/2021

 • Klasse 1, 2 og 3: sang, stryk, gitar, slagverk, messingblås, treblås
 • Klasse A og B: kammermusikk
 • Klasse 4: alle disipliner
 • Klasse C: kammermusikk

 

2021/2022

 • Klasse 1, 2 og 3: piano, slagverk, messingblås, treblås, åpen klasse (harpe, akkordeon, kirkeorgel)
 • Klasse A og B: kammermusikk
 • Klasse 4: alle disipliner
 • Klasse C: kammermusikk

 

Mulig å redigere egen påmelding flere ganger

 

Prosjektleder for Ungdommens musikkmesterskap, Rut Jorunn Rønning, opplyser at selv om en melder seg på til UMM tidlig, kan en redigere egen påmeldingsinformasjon helt fram til 1. oktober.

 

– Det betyr for eksempel at repertoar kan endres helt fram til påmeldingsfristen. Vi anbefaler derfor alle å melde seg på i god tid, og heller bruke muligheten til å legge inn det som ikke er klart ved påmelding fortløpende fram mot 1. oktober. Ved påmelding får alle tilsendt en lenke, og det er denne som brukes om en vil gå inn og justere innhold i egen påmelding, sier Rut Jorunn Rønning.

 

Hun forteller videre at reglementet for neste UMM-sesong er under revidering, og at oppdatert reglement vil foreligge i løpet av april/mai.