Arve Tellefsen: – UMM meget viktig for norsk musikkliv

OSLO: Ungdommens musikkmesterskap er meget viktig for norsk musikkliv. En slik konkurranse gir de unge musikerne håndgripelige mål å arbeide mot. Det sier Arve Tellefsen, som i januar skal lede juryen som skal dømme på UMMs viktige finaledag.

 

– Det kreves disiplin og kreativitet for å være en skapende kunstner, og i en slik konkurranse får de bruk for nettopp disse kvalitetene, sier Arve Tellefsen.

 

Det nasjonale mesterskapet i Ungdommens musikkmesterskap 2019-2020 arrangeres 16.-19. januar 2019, på Norges musikkhøgskole i Oslo. Tellefsen skal altså utøve sin dommergjerning søndag 19. januar.

 

Les ogå: Arve Tellefsen juryleder i UMM

 

– Da jeg var ung, var Norge dårligst i Norden på musikkutdanning. Vi hadde våre unike skolemusikkorps rundt omkring i hele landet, men der var det bare blåsere og trommeslagere. Dessuten fikk ikke jenter lov å delta. Det het ganske betegnende Guttemusikken. Imidlertid, takket være noen ildsjeler (ingen nevnt, ingen glemt) ble det startet kommunale musikkskoler – senere ble de kulturskoler, musikkonservatorier og Norges musikkhøgskole, sier Tellefsen.

 

– Alt dette har medført at Norge nå troner suverent øverst på pallen i Norden. Nå kommer unge musikere fra hele verden for å studere i Norge, sier jurylederen på finaledagen i UMM 2019-2020.       

                                                                                                                 

– Å sitte i en jury i Ungdommens musikkmesterskap er en gedigen utfordring for oss. Nivået er meget høyt, og musikalitet er en personlig sak. Vi i juryen kan bare love å gjøre vårt beste og dra nytte av all den erfaring vi selv har gjort i musikken, sier Arve Tellefsen.

 

Tekst: Egil Hofsli  Foto: Bente Bjercke  (Utlagt: 21. desember 2019)