Årets UMM

Et utfordrende, spennende og lærerikt mesterskap - også kjent som UMM. Nytt år - nye muligheter! Spiller du klassisk musikk og er under 26 år, er du velkommen til å delta. Påmeldingsfrist: 1. oktober

 

Årets disipliner

  • Piano
  • Treblås
  • Messingblås
  • Slagverk
  • Kammemusikk

Regionale musikkmesterskap

Tromsø 21. nov
Trondheim 21. nov
Ålesund 21. nov
Bergen 15. nov
Kristiansand 21. nov
Stavanger 21. nov
Sandeford 21. nov
Alta 21. nov
Oslo 21. og 22. nov

Nasjonalt musikkmesterskap

Norges musikkhøgskole i Oslo

Lørdag 23. og søndag 24. januar 2016

 

Kvalifsering skjer på de regionale UMM