Reglement

Reglement UMM

 

REGLEMENT 2017 - 2018

Ungdommens musikkmesterskap er en konkurranse i klassisk musikk for barn og unge som er 22 år eller yngre, født i 1995 eller senere. Se punkt under aldersklasser.

 I 2017-2018 er Ungdommens musikkmesterskap for deltakere i kategoriene piano, treblås, messingblås, slagverk og kammermusikkgruppe.

Det er mulig å delta i ett av våre10 regionale mesterskap i 2017-2018, og absolutt siste frist for påmelding er 1. oktober 2017.

 

Deltakelse

Deltakere må være norske statsborgere eller vært bosatt i Norge de siste 6 mnd.  Deltakere må være 22 år eller yngre i det året det regionale UMM gjennomføres.

En deltaker kan konkurrere som solist på sitt instrument og/eller i én kammermusikkgruppe. Det er bare mulig å delta i én kammermusikkgruppe. En kammermusikkgruppe kan ikke akkompagneres av noen født før 1995.

Hvis en musiker i en kammermusikkgruppe blir syk etter at fristen for påmelding er utløpt, kan han erstattes. Betingelsen er at det foreligger søknad med legeattest som bekrefter at sykdommen har oppstått etter påmeldingsfristen.

 

Regionalt UMM

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk via konkurransens hjemmeside innen 1. oktober.

Det kreves et påmeldingsgebyr og et bilde ved påmeldingen.


Deltakeravgifter

Regionalt mesterskap: kr. 350,- for solister og kr. 350,- for kammermusikkgruppe inntil tre deltakere.

For større kammermusikkgruppe: kr 350,- + kr. 100,- per musiker utover tre. (en kvartett betaler f. eks. kr. 450,-)

Avmelding

Deltakere kan når som helst melde seg av. Innbetalt deltakerkontingent blir ikke refundert.

 

Aldersklasser- solo

Klasse 1: T.o.m. 12 år. Deltakere født 2005 eller seinere

Klasse 2: 13-15 år. Født 2004, 2003, 2002

Klasse 3: 16-18 år. Født 2001, 2000, 1999

Klasse 4: 19-22 år. Født 1998, 1997, 1996, 1995

 

Alderen regnes i det året deltageren deltar i regionalt mesterskap. 

 

Aldersklasser kammermusikkgruppe:

Klasse 1: T.o.m. 14 år, det vil si født 2003 eller seinere
Klasse 2: 15-18 år. Født 2002, 2001,2000,1999
Klasse 3: 19-22 år. Født 1998, 1997, 1996, 1995

Gjennomsnittsalderen avgjør i hvilken klasse det skal konkurreres i, men alle deltakere må være født i 1995 eller senere.

Gjennomsnittsalder fra 14,5 år tilhører klasse 2. Gjennomsnittsalder fra 18,5 år tilhører klasse 3.

En kammermusikkgruppe kan bestå av fra to til ti deltakere.

 

Repertoar i regionalt UMM

Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon. Du kan melde på ett eller flere verk, men maksimumstiden må ikke overskride 10 minutter. Framføringen skal være akustisk.

Det kan trekkes i poengsummen dersom tidsrammen overskrides. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom tidsrammene overskrides.

NB! Annet krav til repertoar i nasjonalt UMM.

 

Juryering

1. pris 23-25 poeng

2. pris 20-22 poeng

3. pris 17-19 poeng

inntil 16 poeng: deltatt.

 

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

Dersom en oppnår 24 eller 25 poeng er en direkte kvalifisert til nasjonalt mesterskap.

 

Deltakere som har oppnådd 20, 21, 22 eller 23 poeng kan komme videre til det nasjonale mesterskapet. Dette avgjøres av arrangøren etter at antall direkte kvalifiserte deltakere er klart.

 

Akkompagnatør

Til regionalt mesterskap må deltakere selv skaffe og betale akkompagnatør. Det er bare tillatt med akustisk, "live"-akkompagnement (ikke cd, YouTube o.l.).

Kommunikasjon om noter må også skje mellom utøver og akkompagnatør hvis ikke annet er avtalt.

 

Slagverksinstrumenter

UMM stiller slagverksinstrumenter til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne stille med selv.

Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig så vi ser behovet.

 

Nasjonalt UMM

Deltakere til nasjonalt mesterskap får en bekreftelse på deltakelse med betalingsfrist 1. desember.

 

Deltakeravgifter

Nasjonalt mesterskap: kr. 500,- for solister og kr. 500,- for kammermusikkgruppe inntil tre deltakere. For større kammermusikkgrupper kr 500,- + 100,- per musiker utover tre.

 

Repertoar i nasjonalt UMM

For både solister og kammermusikkgrupper skal programmet være tydelig musikalsk variert og helst bestå av komposisjoner fra minst to ulike tidsepoker.

 

I nasjonalt mesterskap framføres hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet under. Det er fullt mulig å forandre programmet fra regionalt til nasjonalt mesterskap. Det må være forskjellig repertoar i solo og kammermusikkgruppe for dem som deltar i begge.

 

Endelig repertoar må sendes bente.smaavik@kulturskoleradet.no innen 1. desember

 

Rammer for spilletid ved nasjonalt UMM

Solister

Klasse 1: Maks. 15 minutter
Klasse 2: Maks. 15 minutter
Klasse 3: Maks. 20 minutter
Klasse 4: Maks. 20 minutter

 

Kammermusikkgruppe

Klasse 1: Maks. 15 minutter
Klasse 2: Maks. 20 minutter
Klasse 3: Maks. 20 minutter

 

Tredelt nasjonalt mesterskap

Nasjonalt mesterskap har tre nivåer, og det er viktig at utøveren velger repertoar som innfrir reglement på de ulike nivåene.

 

Nasjonalt mesterskap foregår på Norges musikkhøgskole i januar, lørdag og søndag i uke 3, hvert år. De som har kvalifisert seg i de regionale mesterskapene høsten før, møtes her til "videre dyst".

 

Semifinaler lørdag fra kl. 09.00

Alle spiller hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet over.

 

Finale søndag kl. 10.30. De beste førsteprisvinnerne i hver klasse spiller.

Solo klasse 1 og 2, og kammermusikkgruppe i klasse 1 spiller maksimalt 4 minutter som juryen velger.
Solo klasse 3 og 4, og kammermusikkgruppe i klasse 2 og 3 spiller maksimalt 6 minutter som juryen velger.

 

Superfinale søndag kl. 15.00. Fem deltakere fra finalen vil spille.

Deltakerne spiller og velger selv maksimalt 10 minutter fra påmeldt program.

 

Akkompagnatør

Det er bare tillatt med akustisk, "live"-akkompagnement (ikke cd, YouTube o.l.).

Til nasjonalt mesterskap kan solister enten bruke egen akkompagnatør eller akkompagnatør som UMM stiller til disposisjon.

For bruk av UMMs akkompagnatører i nasjonalt mesterskap gjelder følgende:

  • Deltakerne får inntil en 45 minutters prøve og akkompagnement under mesterskapet
  • Deltakere utenfor regionene Oslo og Sandefjord får tjenesten gratis
  • Deltakere fra region Oslo og Sandefjord betaler kr. 1.200,-.
  • Det er arrangøren som tildeler akkompagnatør
  • Alle deltakere som ønsker å benytte egen akkompagnatør må betale selv

 

Viktig frist! Egen akkompagnatør må meldes bente.smaavik@kulturskoleradet.no innen 25. november.

Av hensyn til logistikk og oppsett av timeplaner må vi forbeholde oss retten til å be en deltaker om å bytte akkompagnatør i tilfeller der en akkompagnatør akkompagnerer flere deltakere.

 

Slagverksinstrumenter

UMM stiller slagverksinstrumenter til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne stille med selv.

Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig så vi ser behovet.Juryering

1. pris 23-25 poeng

2. pris 20-22 poeng

3. pris 17-19 poeng

inntil 16 poeng: deltatt.

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.