Reglement

Reglement for Ungdommens musikkmesterskap 2018-2019

Ungdommens musikkmesterskap er en konkurranse for barn og unge som er 22 år eller yngre. I Ungdommens musikkmesterskap 2018-2019 må deltakerne dermed være født i 1996 eller senere. Det er ingen nedre aldersgrense. Se for øvrig punkt under aldersklasser.

 

Her finner du hele reglementet som pdf-fil

 

I 2018-2019 omfatter Ungdommens musikkmesterskap disiplinene stryk, sang, gitar, treblås, messingblås, slagverk, åpen klasse (harpe, akkordeon, kirkeorgel) og kammermusikkgruppe.

 

De regionale mesterskapene i Ungdommens Musikkmesterskap arrangeres ni steder i landet. Absolutt siste frist for påmelding er 1. oktober 2018.

 

Deltakelse

Deltakere må være norske statsborgere eller vært bosatt i Norge de siste seks månedene.

En deltaker kan konkurrere som solist på sitt instrument og/eller i én kammermusikkgruppe. Det er bare mulig å delta i én kammermusikkgruppe.

 

Hvis en musiker i en kammermusikkgruppe blir syk etter at fristen for påmelding er utløpt, kan han erstattes. Betingelsen er at det foreligger søknad med legeattest som bekrefter at sykdommen har oppstått etter påmeldingsfristen, samt at kriterier til aldersklasser oppfylles.

 

De regionale mesterskapene i UMM

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk via konkurransens nettsted – umm.no – innen 1. oktober 2018.

Det kreves et påmeldingsgebyr og et bilde ved påmeldingen.

 

Deltakeravgifter

Regionalt mesterskap: kr 450,- for solister og kr 450,- for kammermusikkgruppe inntil tre deltakere.

Early bird-pris ved påmelding før 20. august 2018: kr 350,- for solister og kr 350,- for kammermusikkgruppe inntil tre deltakere.

 

For større kammermusikkgruppe: kr 450,- + kr 100,- per musiker utover tre. (en kvartett betaler f. eks. kr 550,-)

 

Early bird-pris ved påmelding før 20. august 2018: For større kammermusikkgruppe: kr 350,- + kr 100,- per musiker utover tre. (en kvartett betaler f. eks. kr 450,-)

 

Avmelding

Deltakere kan når som helst melde seg av. Innbetalt deltakerkontingent blir ikke refundert.

 

Aldersklasser solo

 • Klasse 1: T.o.m. 12 år. Deltakere født 2006 eller seinere.
 • Klasse 2: 13-15 år. Født 2005, 2004, 2003.
 • Klasse 3: 16-18 år. Født 2002, 2001, 2000.
 • Klasse 4: 19-22 år. Født 1999, 1998, 1997, 1996.

Alderen regnes i det året deltakeren deltar i regionalt mesterskap.

 

Aldersklasser kammermusikkgruppe

 • Klasse 1: T.o.m. 14 år, det vil si født 2004 eller seinere.
 • Klasse 2: 15-18 år. Født 2003, 2002, 2001, 2000.
 • Klasse 3: 19-22 år. Født 1999, 1998, 1997, 1996.

Gjennomsnittsalderen avgjør i hvilken klasse det skal konkurreres i, men samtlige deltakere må være født i 1996 eller senere.

 

Gjennomsnittsalder fra 14,5 år tilhører klasse 2. Gjennomsnittsalder fra 18,5 år tilhører klasse 3.

En kammermusikkgruppe kan bestå av fra to til ti deltakere.

 

Repertoar i de regionale mesterskapene

Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon. Du kan melde på ett eller flere verk, men maksimumstiden må ikke overskride 10 (ti) minutter. Verket må være skrevet eller arrangert for ditt instrument, eller kammermusikkgruppens besetning. Framføringen skal være akustisk.

 

Det kan trekkes i poengsummen dersom maksimumstiden blir overskredet. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden blir overskredet.

 

Merk: Det er et annet krav til repertoar i nasjonalt UMM.

 

Rammer for spilletid ved regionalt UMM

 

Solister

 • Klasse 1: Minimum 4 (fire) minutter maksimum 10 (ti) minutter.
 • Klasse 2: Minimum 6 (seks) minutter maksimum 10 (ti) minutter.
 • Klasse 3: Minimum 8 (åtte) minutter maksimum 10 (ti) minutter.
 • Klasse 4: Minimum 8 (åtte) minutter maksimum 10 (ti) minutter.

Kammermusikkgruppe

 • Klasse 1: Minimum 5 (fem) minutter maksimum 10 (ti) minutter.
 • Klasse 2: Minimum 8 (åtte) minutter maksimum 10 (ti) minutter.
 • Klasse 3: Minimum 8 (åtte) minutter maksimum 10 (ti) minutter.

Juryering

 • 23-25 poeng: Førstepris.
 • 20-22 poeng: Andrepris.
 • 17-19 poeng: Tredjepris.
 • Inntil 16 poeng: Deltatt.

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

 

Deltakere som oppnår 24 eller 25 poeng er direkte kvalifisert til det nasjonale mesterskapet.

 

Deltakere som oppnår 20, 21, 22 eller 23 poeng kan komme videre til det nasjonale mesterskapet. Dette avgjøres av arrangøren etter at antall direkte kvalifiserte deltakere er klart.

 

Akkompagnatør

Til regionalt mesterskap må deltakere selv skaffe og betale akkompagnatør – dersom ikke annen informasjon gis av regional arrangør.

 

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement (ikke lov å bruke cd, YouTube o.l.).

 

Kommunikasjon om noter må også skje mellom utøver og akkompagnatør hvis ikke annet er avtalt.

 

Slagverksinstrumenter

UMM stiller slagverksinstrumenter til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne stille med selv. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig så vi ser behovet.

 

 

Det nasjonale mesterskapet i UMM

Kvalifisering til det nasjonale mesterskapet skjer via de regionale mesterskapene. Deltakere som er kvalifisert til det nasjonale mesterskapet får en bekreftelse på deltakelse med betalingsfrist 1. desember 2018.

 

Deltakeravgifter

Nasjonalt mesterskap: kr 600,- for solister og kr 600,- for kammermusikkgruppe inntil tre deltakere.

 

For større kammermusikkgrupper kr 600,- + 100,- per musiker utover tre.

 

Repertoar i nasjonalt UMM

Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon, og minimum to verk. Verket må være skrevet eller arrangert for det aktuelle instrument, eller kammermusikkgruppens besetning. 

 

I nasjonalt mesterskap framføres hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet under. Det må være forskjellig repertoar i solo og kammermusikkgruppe for dem som deltar i begge.

 

Endelig repertoar må sendes til arrangøren via post@kulturskoleradet.no innen 1. desember 2018.

 

Rammer for spilletid ved nasjonalt UMM

 

Solister

 • Klasse 1: Minimum 10 (ti) minutter og maksimum 15 (femten) minutter.
 • Klasse 2: Minimum 10 (ti) minutter og maksimum 15 (femten) minutter.
 • Klasse 3: Minimum 15 (femten) minutter og maksimum 20 (tjue) minutter.
 • Klasse 4: Minimum 15 (femten) minutter og maksimum 20 (tjue) minutter.

Kammermusikkgruppe

 • Klasse 1: Minimum 10 (ti) minutter og maksimum 15 (femten) minutter.
 • Klasse 2: Minimum 15 (femten) minutter maksimum 20 (tjue) minutter.
 • Klasse 3: Minimum 15 (femten) minutter maksimum 20 (tjue) minutter.

Tredelt nasjonalt mesterskap

Nasjonalt mesterskap har tre nivåer, og det er viktig at utøveren velger repertoar som innfrir reglement på de ulike nivåene.

 

Nasjonalt mesterskap foregår årlig på Norges musikkhøgskole i januar, lørdag og søndag i uke 3. De som kvalifiserte seg i de regionale mesterskapene høsten før, møtes her til «videre dyst».

 

Semifinalen arrangeres fredag 18. januar fra kl. 12.00 og lørdag 19. januar 2019 fra kl. 09.00.

 • Alle spiller hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet over.
 • Informasjon om fordeling av disipliner over de to dagene foreligger på www.umm.no, klikk her for direkte tilgang.

Finalen arrangeres søndag 20. januar 2019 kl. 10.30.

 • De beste førsteprisvinnerne i hver klasse får delta her.
 • Solo kl. 1 og 2, og kammermusikkgruppe i kl. 1 spiller maksimalt 4 (fire) minutter som juryen velger.
 • Solo kl. 3 og 4, og kammermusikkgruppe i kl. 2 og 3 spiller maksimalt 6 (seks) minutter som juryen velger.

Superfinalen arrangeres søndag 20. januar 2019 kl. 15.00.

 • Fem deltakere fra finalen vil spille.
 • Deltakerne spiller og velger selv maksimalt 10 (ti) minutter fra påmeldt program.

Akkompagnatør

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement (ikke cd, YouTube o.l.).

 

Til nasjonalt mesterskap kan solister bruke egen akkompagnatør eller en akkompagnatør som UMM stiller til disposisjon. For bruk av UMMs akkompagnatører i nasjonalt mesterskap gjelder følgende:

 • Deltakerne får inntil en 45 minutters prøve og akkompagnement under mesterskapet.
 • Deltakere utenfor regionene Oslo og Sandefjord får tjenesten gratis.
 • Deltakere fra region Oslo og Sandefjord betaler kr 1.300,-.
 • Det er arrangøren som tildeler akkompagnatør.
 • Alle deltakere som ønsker å benytte egen akkompagnatør må selv betale dette.

Viktig frist! Bruk av egen akkompagnatør må meldes arrangøren via post@kulturskoleradet.no innen 25. november 2018.

 

Av hensyn til logistikk og oppsett av timeplaner må vi forbeholde oss retten til å be en deltaker om å bytte akkompagnatør i tilfeller der en akkompagnatør er ønsket av flere deltakere til samme tidspunkt.

 

Slagverksinstrumenter

UMM stiller slagverksinstrumenter til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne selv stille med. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig så vi ser behovet.

 

Juryering

 • 23-25 poeng: Førstepris.
 • 20-22 poeng: Andrepris.
 • 17-19 poeng: Tredjepris.
 • Inntil 16 poeng: Deltatt.

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.