Innlandet

REGIONALT UMM Lillehammer 2019

UNGDOMMENS MUSIKKMESTERSKAP 2019, regionalt mesterskap UMM Innlandet
arrangeres lørdag 9. november kl. 10.00
 
Arrangementssted er ikke helt klart ennå, siden oppdateres
 
 
 
 
 
Les også reglementet som ligger under OM UMM.
 
 
UMM-kontakt Innlandet:
Ola Fredheim Haug, NMF Innlandet, Fakkelgården 2624 Lillehammer, 
ola@musikkorps.no tlf 93461349